DARIJA Ramljak nahrála píseň O FATIMSKÝCH ZJEVENÍCH pro Světové Setkání Mládeže v Portugalsku

05.02.2022 20:51

 

(jedná se o Dariju z rodiny, která v Penzionu Panna Maria ubytovává české poutníky)

Známá zpěvačka, Darija Ramljak, nedávno nahrála píseň ”Brighter than the Sun”, kterou napsal německý kněz Thomas de Beyer. Píseň je inspirována událostmi z Fatimy z roku 1917, tedy setkáním Blahoslavené Panny Marie a  fatimských vizionářů. Píseň je připravena pro blížící se Světové setkání mládeže v roce 2023, které se bude konat v Lisabonu v Portugalsku.

 

Na písni, která by se v českém jazyce nazývala ”nad slunce jasnější” pracovala hudební skupina z několika zemí. S Darijou Ramljak, která je z Bosny a Hercegoviny byl vedením orchestru pověřen dr. Ondrej Pego Jaura (Slovensko/Německo), vedení bendu  bylo svěřeno Stefanu Moesslemu z Německa, a na všechno dohlížel a poslední slovo při natáčení měl důstojný pán Thomas de Beyer. Zdůrazňujeme, že Darija svoje hlasové vstupy natočila ve Studiu 3 Radiostanice “MIR’’ Medžugorje.

 Potěšte srdce touto písní: youtu.be/NqiIj4DHJGc

Darija hostovala v programu Radiostanice ‘’MIR’’ Medžugorje. Přitom řekla, že všechno začalo jedním emailem, který poslal otec Thomas De Beyer. Tedy, tento kněz se přihlásil na doporučení redaktora Dragana Soldo z Radiostanice ‘’MIR’’ Medžugorje. Otec Thomas De Beyer na vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého v roce 2020, poslal na email radia dopis ve kterém žádá o doporučení zpěvačky duchovní hudby, která by byla zapojena do výběru pro nahrávání písně připravované pro Světové setkání mládeže v Lisabonu. Dragan tehdy otci Thomasu De Beyeru na dopis odpověděl s údaji o Darije Ramljak a připojil několik snímků jak ona zpívá duchovní písně.

“Otec Thomas se mi ohlásil a řekl, že se mu líbí můj hlas. Ptal se mne jestli bych si přála nahrát tu píseň, kterou připravuje. Přirozeně jsem řekla, že ano! Byla jsem opravdu poctěna, protože ze všech producentů našel otec De Beyer právě mne v Medžugorji. To mi byla veliká čest’’, prohlásila Darija s nadšením. Když Darija mluvila o další spolupráci zdůraznila, že otec Thomas de Beyer je podivuhodný člověk. “Na všem jsme se domlouvali prostřednictvím video hovorů. Ptal se mne také, kde si přeji natáčet tu píseň. Řekla jsem, že bych chtěla tady v Medžugorji, protože tady jsem ve vlastním. Všechno opravdu proběhlo skvěle a na konečný výsledek jsem hrdá.”, dodala Darija Ramljak.

Dp. Thomas de Beyer je momentálně v duchovní správě v jižním Německu. Působí v duchovním centru, které vedou řeholnice známé pod názvem Sestry Neposkvrněné Panny Marie. Jeho hlavní povinností je zpovídání, protože to centrum je známé právě tím. Říká jak se sám dostal k duchovní hudbě, protože prostě hudbu má rád a myslí, že je hudba dobrý prostředek jak proniknout do srdce lidí s poselstvím Evangelia. Říká, že už zrealizoval několik hudebních projektů, které je možné zhlédnout na YouTube kanalu “generation1917”.

”V roce 2020 jsem měl příležitost pracovat s chorvatskou zpěvačkou Bernardou Brunović. Natočili jsme tehdy pro-life píseň “Welcome on Earth”- ”Vítej na svět”, která je zveřejněna na YouTubu. Také jsem v roce 2020 měl štěstí, že jsem se mohl seznámit se známou polskou dirigentkou, dr. Anou Szostak. Tehdy jsme zrealizovali ”Misu Lucis”, tedy svéráznou sbírku liturgických písní pro sbor a orchestr”, řekl v rozhovoru. O samotné myšlence napsat píseň “Brighter than the Sun” říká: ”Ta idea mne napadla v souvislosti s blížícím se Světovým setkáním mládeže v roce 2023, který se bude konat v Lisabonu, který se nachází v blízkosti Fatimy v Portugalsku. Ve skutečnosti jsem nejdříve hledal zpěváky z mého kraje, ale bylo to těžké. Pak jsem zkoušel v dalších zemích. V hledání jsem došel do Filipín. I tam jsem našel jednu zpěvačku. Ale napadlo mne, že by to bylo příliš komplikované a daleko. A potom mne napadla myšlenka: Panna Maria jednou řekla ”To s čím jsem začala ve Fatimě dokončím v Medžugorji”. V tom jsem si uvědomil určitou spojitost těch dvou míst. Proto jsem napsal email na Radiostanici ”MIR” Medžugorje. Dostal jsem odpověď a teď jsme tady”.

 

Otec Thomas de Beyer prohlásil, že je Darijou Ramljak, která zrealizovala jeho píseň, nadšen. 


Děkuji Bohu, že jsem našel Dariju. Ona je nejlepší zpěvačka, o jaké jsem mohl jen snít. Především mluvím o jejím neuvěřitelně podmanivém vokálu. Jeden americký novinář mi řekl, že Darija může klidně zpívat v Disneyových muzikálech. Myslím, že je to nejlepší doporučení, které může někdo z Ameriky dát. Dále její osobnost, hlas, její autentický katolický životní postoj... Všechno je v ní dokonale spojeno pro tento projekt a za to mohu děkovat jedině drahému Bohu”.

Darija nám dále svědčila o tom, že byla dojata pravdivostí textu, který zpívala, a zvláště slovy: ”Nebojte se!”. Dodala, že ji při tom všem dojímala i podobnost Fatimy a Medžugorje v určitých detailech. To všechno jí pomáhalo, aby lépe chápala tu píseň, aby lépe a silněji prožívala slova a vložila tu pravou emoci do hlasu.

Píseň je o mariánským zjevením ve Fatimě v roce 1917, jak říká otec Thomas de Beyer:  ”text je velmi jednoduchý, lyricky vypráví obsah zjevení: Trojice dětí, pastýřů, za vesnicí  Fatima s překvapením hledělo na neuvěřitelně krásnou ženu, která září více než slunce. Poselství, která přijala vešla do dějin: povzbuzovaly generace lidí, aby věřily v Boží skutečnost, ve skutečnost Nebe. Generace poslouchaly o závažnosti našich rozhodnutí, které nás povedou buď ke světlu nebo do tmy, do ráje nebo do pekla. Také jsou generace lidí povzbuzené příslibem Panny Marie, že bude stále s námi a bude za nás prosit. Myslím, že papež Jan Pavel II. byl hluboce inspirován fatimským citátem: “Nebojte se!”. Velmi často opakoval tu větu: Non abiate paura!”, vysvětloval otec De Beyer.

Otec Thomas de Beyer je medžugorský poutník. Ptali jsme se ho, jak on prožívá toto místo a má-li nějaký zvláštní význam v jeho kněžském povolání: ”Vy jste kněz, vaší službou je pracovat a věřit v Boha, ale mít také prožitky modlitby.”

“Pro mě osobně je Medžugorje mimořádně důležité. V Medžugorji jsem byl 15 x od roku 1989. Ty zkušenosti mi opravdu proměnily život. Zážitky z Medžugorje mi otevřely Nebe a daly mi určitou duchovní dimenzi. Něco z té dimenze jsem měl již v dětství. Ale když jsem vyrůstal, celý můj svět se upnul k motorům, zábavě a všemu co mladí dělají. Nějakou dobu to pro mně vše bylo zábavné, ale postupně jsem pociťoval jak vzrůstala prázdnota v mém srdci. Nechápal jsem to hned, ale byla to prázdnota, nějaký druh tmy a smutku. Když jsem přišel do Medžugorje v roce 1989 byl to zvláštní okamžik, paprsek Boží milosti ozářil tu temnotu ve mně, ale do mého srdce také vstoupil nějaký zvláštní pokoj. Po návratu z Medžugorje byli moji rodiče překvapeni, protože jsem se začal modlit růženec každý den a pravidelně jsem chodil na mši. Opravdu, já bych nebyl knězem bez toho zážitku, který jsem měl. Připouštím, že je možné podobné zážitky mít i na jiných místech a jiným způsobem, ale já mohu jen děkovat Bohu za tento překrásný dar, který mi daroval”.

Zvláštní důraz klade také na zážitky z Mladifestu (Mezinárodní festival mládeže) v Medžugorji, říká: ”spolupracoval jsem na Mladifestu a vzpomínám si, že jsem skoro nevycházel ze zpovědnice. To bylo opravdu, opravdu dojemné. Ti mladí lidé mně, knězi, opravdu upevnili víru. Dojemná byla i ta radost. Myslím, že nám Mladifest ukazuje, že autentická skutečná křesťanská víra přichází vždycky spolu s radostí. To je hostina pravé radosti”.

Dragan Soldo

Radiopostaja Mir Medžugorje