Další ohlédnutí za 33. Mladifestem

27.08.2022 17:26

33. Mezinárodní festival mládeže, který se konal od 1. do 6. srpna 2022 pod heslem „Učte se ode mne a najdete mír“ byl programově skutečně bohatý, jak po stránce obsahu přednášek a promluv, svědectví tak i svým modlitebním programem.  

Například 3.8. v dopolední části programu k mladým promlouval fra Massimo Fusarelli  generální ministr Řádu menších bratří. Z jeho myšlenek pro vás uvádíme:

''Provázeni Pannou Marií, se můžeme spoléhat na Pána, jít k Němu, být ve vztahu s Ním. To je něžná hra, která nás nezlomí, ale působí, že se opravdu stáváme tím, čím jsme. Ve svobodě té pravé svobodě, můžeme najít odpočinek a těšit se z míru.

Drazí mladí, prosím vás, přijměte tu svobodu víry. Neste tu svobodu víry domů, tam kde žijete, to bude největší dar, který Pán skrze Pannu Marii v těchto dnech dal vám mladým i nám všem. I nenoste ten dar jako něco co si necháte ve vlastní kapse. Ale říkejte, a nejen to,  volejte svým životem, že je následování Pána Ježíše cestou svobody, radosti, pravé  schopnosti milovat a míru, který nikdo jiný dát nedokáže''!