Co nám chce říci Panna Maria tím novým poselstvím ze 4. května?

09.05.2020 12:23

 

Myslím, že nás všechny překvapilo poselství Panny Marie, které jsme dostali v pondělí 4. května 2020 prostřednictvím vizionáře Ivana Dragičeviće. Někteří komentovali, že to vypadá, jako by Panna Maria pokračovala ve své výuce, která dříve byla při zjevení každého druhého v měsíci, jenom to teď je na jiném kanálu.

Také, je nějak symbolické, že toto poselství přišlo právě, když se i na světské i církevní úrovni objevilo nějaké nové vření a zprávy – právě jako nějaké aktuální upozornění a ukazatel směru!

Pro mne je opravdu tato poslední doba karantény časem VDĚČNOSTI! Protože jako nikdy dříve jsem mohla být se svojí rodinou, doma, zbavená povinností, věnovat se jen tomu zásadnímu: osobní a rodinné modlitbě, mši svaté, fyzické práci – kontaktu se zemí, přírodou a duchovnímu hloubání. Obnovil se ten přirozený řád ve kterém rodina pracuje a funguje společně vedená úlohou otce ve fyzickém boji podmaňování si přírody a matkou, která tu přírodu zušlechťuje a dětmi, které je jako kuřátka sledují a vsávají do sebe umění přežít.

Nějak jako by se celý vnější vesmír proměnil do mého vnitřního vesmíru. A když se takto zadíváš očima Ducha pak objevíš jak málo lásky v sobě máš, nakolik opravdu soudíš a obviňuješ druhé za mnoho toho a nemáš milost zadívat se sám na sebe a svoje hříchy. Když jsi pokorný, můžeš vidět sebe a jedině v pokoře můžeš být vděčný. A silou Panny Marie je právě pokora! Jedině v pokoře můžeš vidět Pravdu!

Panna Maria od nás dále žádá, abychom milovali a šířili pravdu. Co to znamená? Láska není slaďounký cit, emoce. Tak ji předvádí svět a proto je všechno tak krátkodobé a vrtkavé – právě jako i city. Milovat podle Bible znamená – dát život za své přátele.

Láska podle Bible znamená KŘÍŽ. A to je jediná pravda, kterou my máme šířit! Kříž znamená nepodlézat světu, nepřizpůsobování se světu, nebát se, že budeme světem odsouzeni. Věčná, neproměnlivá a vždy aktuální pravda je VYKUPITELSKÁ SÍLA JEŽÍŠOVA KŘÍŽE – kvůli vyznávání té víry v Ukřižovaného a kříž – apoštolové a první křesťané byli ochotní dát svůj život! A my??? My se snažíme neznelíbit těm u moci“!

Všechno to „podlézání a lísání se ke světu“ je ve skutečnosti ta TMA o které, (je-li tohle náhoda?) právě 5. května 2020 mluví emeritní papež Benedikt XVI., když ohlašuje svoji novou knihu, která má dokonce 1184 stránek, která vznikla jako plod rozhovoru s novinářem Peterem Seewaldem. V knize emeritní papež zdůraznil, že se “moderní společnost nachází ve fázi vytváření antikřesťanského „Vyznání víry”, přitom trestá “společenskou exkomunikací” ty, kteří se mu protiví. “Před sto roky by každý řeč o homosexuálním manželství považoval za absurditu, a dnes kdokoli se mu protiví je vyloučen ze společnosti. Totéž platí i o potratu a o výrobě lidských bytostí v laboratořích.” - Pravou hrozbou Církvi a papežství je “světová diktatura zdánlivě humanitárních ideologií”.

Cožpak nejsme - vycházejíc z této světové pandemie koronaviru - svědky právě této tmy, která bude ještě horší pokud se opravdu zavedou zdůvodňované „humanitárními kroky“: stále přísnější kontrola pohybu, ochrana zdraví, očkování, čipování… směřující k naprosté dominaci nad člověkem a jeho svobodou.

Na druhé straně vidíme i poněkud nejasné sjednocování s druhými náboženstvími v tzv. Vysoký odbor pro lidské bratrství, které zve ke společné modlitbě 14. května s cílem, že se věřící všech náboženství duchovně sjednotí ve dni modlitby a půstu a skutků lásky, abychom prosili Boha, aby pomohl lidstvu, aby překonalo pandemii koronavirusu. Je nám vedle četných palčivých problémů jako jsou mučednická Církev v Africe a Číně, problém ochlazení víry a potřeby svátostného života vzhledem k virtuálnímu přenosu bohoslužeb, opravdu ta zveličovaná korona krize hlavní prioritou modlitby?

„Noste světlo mého Syna, tím způsobem zničíte tmy, které vás stále více chtějí zachvátit a odvést vás daleko od mého Syna Ježíše.“

Panna Maria říká, že  je jediné světlo její Syn, Ježíš Kristus! „Nebudeš mít jiné Bohy kromě mne“ – říkají přikázání! Viditelně nám tento výraz má být velikým ukazatelem směru ve dnech, které následují. Nebezpečné větry „antikřesťanského vyznání víry“ a „zdánlivě humanistické ideologie“ mají jenom jeden cíl: odvést nás daleko od Ježíše Krista.

Ale nakonec, právě podle Ježíše v Evangeliu, kde uklidňuje vystrašené apoštoly na loďce na rozbouřeném moři (čti: symbol Církve ve větrných smrštích světa), Panna Maria vzkazuje: Nebojte se! Já jsem s vámi! Já – jako Panna Maria. A „Já jsem s vámi!“ – jako Bůh, jako Ten, který jsem! Tam, kde je Panna Maria, tam je i Bůh! Když jsme s Pannou Marií, když žijeme její poselství, pak jsme i s Bohem! Přijměme její výzvu!

(Paula Tomić, Medžugorje)