Co nám sdělila organizátorka poutí - další účastnice semináře, Lucija?

10.03.2015 20:41

Lucija Šalov ze Zadaru čtyři roky organizovaně přivádí pouníky do Medžugorje. I ona se zúčastnila 22. setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, medžugorských modlitebních a charitativních skupin. O svých zkušenostech z práce s poutníky, kteří přijíždějí do Medžugorje řekla: „Já jsem z Chorvatska, ale přivážím italské poutní skupiny. Mám dvojí zkušenosti. Trochu specifické. V těchto dnech jsme v jednom kázání zde slyšeli, že to nejsme my, kdo vodíme, Bůh je ten, který všechno činí, my se jen dáváme do jeho služeb. Myslím, že to co my děláme není zaměstnání, ale misie, povolání. Bůh mi to dal pro moje posvěcení, ne abych já měnila a obracela druhé lidi, ale samu sebe. Myslím, že Medžugorje je hromný dar. Já říkám poutníkům, že si nejsme vědomi, jak veliký je toto Boží dar, že nám Bůh každý den posílá Matku. To lidský rozum pochopit nemůže” - vyjádřila se Lucija, další z účastníků 22. semináře organizátorů skupin.