Co mohu udělat pro mír ve světě

03.03.2022 17:16

Panna Maria i dnes přichází ke mně, aby mi předala slova života, slova naděje, jistotu, že nejsem opuštěný, že můj život neplyne naprázdno a nekončí v nicotě. Chce říci každému, kdo přijímá slova jejích poselství, že je zodpovědný za tento svět, který se vzdaluje od Boha, který se o Něj nestará. Matka nám chce říci, že i my, svým zapáleným křesťanským životem můžeme mnoho udělat. Někdy stačí splnit s láskou svoje každodenní povinnosti a práce, abychom tím způsobem, vytvořili mír a lásku alespoň na dvou čtverečních metrech.

Je jeden zajímavý příběh ze života sv. Františka Saleského.

Při jedné příležitosti přišel k tomuto světci mladík, aby se ho zeptal co by mohl udělat pro mír ve světě. Když svatý František slyšel jeho otázku, pohlédl na něj, usmál se a odpověděl mu: “Když přicházíš, prosím tě, nebouchej tolik dveřmi. Právě to můžeš udělat pro mír ve světě!” Můžeme si stísněně dělat starosti o mír ve světě o náboženskou a duchovní situaci ve které se svět ocitá a udělat závěr, že nejsme schopní něco proměnit. Ale to co můžeme je, že začneme od sebe a nedíváme se na druhé a nebudeme očekávat, že ti druzí se začnou měnit. Začněme my milovat a nečekejme, že druzí začnou první. Protože toho bychom se možná nikdy ani nedočkali. K tomu jsme vyzýváni Matkou, která k nám přichází v tomto čase... (úryvek z knihy Na putu svetosti fra L.Kurtoviće)