Člověk jako „HLEDAČ BOHA“

26.10.2022 22:15

Ve svém minulém poselství definuje Panna Maria člověka ve světle biblické pravdy, která říká, že se člověk stává člověkem pouze pokud se v něm formuje Kristus. Proto Ona definuje člověka jako „HLEDAČE BOHA“ (srov. „Modlete se, aby vás Duch Svatý osvítil, abyste byli radostnými hledači Boha a svědky lásky bez hranic.“ 25. 9. 2022.)

Tím nám znovu potvrzuje, že smyslem lidského života je pátrání po Bohu. Jenom nalezení Boha přinese srdci radost. (srov. „Buďte radostní v Bohu.“ 25. 9. 2022.)

Dnešní člověk hledá. Všichni něco hledají. Někteří hledají pozornost, „liky“, slávu, moc, manželského partnera, dům snů, milion peněz, egzotické cestování… Jiní hledají jistotu, pokoj, pravdu, zákon, rodinu, potravu, zaměstnání… I ti, kteří věří v Boha říkají, že ho hledají. Stále hlučněji a hlasitěji. Někdy se Bůh projevoval ve velkých teofaniích ničivé moci. A to až do doby, kdy Ho prorok Eliáš poznal v šepotu něžného vánku. (srov. 1Kr 19, 11-13a)

Současný člověk mnoho mluví o všem, tak chce mluvit i o Bohu: o něm se píší knihy, organizují se semináře… ale kolik lidí se opravdu setkalo s živým Bohem? Kolik jich je opravdu osvíceno Jeho Duchem?

TICHO JAKO PŘEDPOKLAD HLEDÁNÍ BOHA

Panna Maria nám tady v Medžugorji chce pomoci najít Boha. Hledání Boha jako každé hledání nesnáší hluk, nesnáší mnoho mluvení a nepořádek. Každé hledání probíhá v tichosti a naslouchání, v  koncentraci na následování stop, znamení…

Mohli bychom říci, že právě proto Panna Maria ve své škole lásky a života rozvíjí 'THEOLOGII TICHA' - spiritualitu kontemplace s málo slovy. Panna Maria nás učí umlknout. Protože teprve tehdy, kdy umlkne rozum, může se otevřít srdce a člověku se mohou zjevit tajemství království.

Panna Maria nás učí pokleknout v tichosti, abychom slyšeli co nám Bůh chce říci. Když slyšíme Boží hlas, poznáváme jakým směrem je potřeba se vydat, abychom Ho našli. Boha můžeme slyšet a pocítit teprve v tichosti srdce. A proto nám to srdce Panna Maria zde v Medžugorji skrze svátosti chce vyprázdnit a vyléčit. Chce nám pomoci, abychom našli Boha a abychom Ho přijali do svého srdce a právě takové srdce dokáže konat dobro sobě i bližním. (srovnej „Čiňte dobro bližnímu, aby vám bylo dobře na zemi …“ 25. 9. 2022) a takové srdce bude kolem sebe vytvářet mír (srov. „…modlete se za mír, který je ohrožen, protože satan si přeje válku a nepokoj.“ 25. 9. 2022).

A že je to opravdu tak znali již i poustevníci, protože jedna stará bajka o nich říká: Jednou se svatého starce ptali: "Jak se může poznat, že je někdo dobrý člověk?" Stařec odpověděl: "Není to v tom co on říká nebo jaký se zdá být, ale v ovzduší, které vytváří. To je důkaz. Protože nikdo nemůže vytvořit ovzduší, které neodpovídá jeho duchu."

Buďme tedy hledači Boha a vytvářejme ovzduší tichosti a pokoje ve svých duších. Potom se takovým stane i ovzduší světa kolem nás!

(Paula Tomić/Glasnik Mira 10/2022)