Členové společenství "Boží vítězství" v Medžugorji

10.04.2016 21:58
(www.medjugorje.hr)

Členové společenství Boží vítězství ze Záhřebu byli na počátku dubna na pouti v Medžugorji. Kromě jiného i animovali 2. setkání charizmatických společenství spojených v koordinaci obnovy v Duchu Svatém Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, které se konalo od 1. do 3. dubna v Medžugorji. 

V programu radiostanice „Mir” Medžugorje vystoupili jako hosté i členové Ana a Petar Buljanovi, a vedoucí společenství, Marko Blagović. 

Marko hovořil o samotných počátcích společenství, které začalo působit jako společenství mladých: "Modlili jsme se společně a slavili jsme Pána. Chtěli jsme mladé lidi přivést k setkání s živým Bohem, a tak začalo naše působení, těmi otevřenými setkáními na která mohli lidé přicházet. Ta setkání charakterizuje píseň a slavení Boha. Kromě toho má společenství i mnohé jiné projekty, které pokračují, ale s některými si teprve začíná. Například máme každou poslední sobotu v měsíci adorace pro mladé. Inspiraci k tomu jsem dostal tady v kostele sv. Jakova v Medžugorji během klanění. A myslel jsem na to, že bychom to i my mohli mít. A uplynul rok než se to uskutečnilo. máme i formační projekty, abychom rostli ve všech sférách atd”. Ana dodala, že je už 6. rok v  "Božím vítězství": „Být součást tohoto společenství je životní styl, který jsem si já osobně vybrala. Pán ke mně nejvíce promlouvá skrze službu, činnost a modlitbu.” Marko říká, že Medžugorje nosí zvláštním způsobem v srdci: „Po obrácení před deseti roky organizovalo společenství pouť do Medžugorje a tady jsme měli překrásné zážitky modlitby, blízkosti, společenství. Prostě řečeno, čas tichosti, jaký jsem nikdy nikde nezažil. Zajímavé, tehdejší vedoucí společenství, řekl, jak se tady všichni dobře cítíme, jako, když jsme doma. Protože tam, kde je matka, tam je domov”.