Článek novináře, který se v těchto dnech setkal s Marijí vizionářkou

10.07.2020 18:09

 

Medžugorští farníci se účastnili zjevení Blahoslavené Panny Marie vizionářce Mariji Pavlović Lunetti minulý pátek a sobotu, a tak se účastnili v modlitbě při ojedinělé události ve světě. Byl tam též novinář Večerního listu.

– Panna Maria, Královna nás tady všechny sledovala. Řekla nám, abychom se modlili a požehnala nám – sdělovala po zjevení Marija Pavlović Lunetti přítomným farníkům a poutníkům a též autorovi těchto řádků, který jediný při zjevení fotografoval.

Vzhledem k tomu, že mají všichni starosti ohledně pandemie makroviru, dodávala nám vizionářka odvahu: – Růženec je záchrana před koronavirusem .

Kvůli uzavřeným hranicím tu nebyl nikdo z poutníků z celého světa. Přitom v její rodinné kapli v Bijakovići ve farnosti Medžugorje vládlo v přítomnosti místních lidí modlitební ovzduší.

– Přijďte zas – říkala na závěr s širokým úsměvem vizionářka  Marija a odjížděla na večerní mši svatou, která se slavila na vnějším oltáři od 19 hodin. To jsme také udělali, a dalšího dne jsme, s touhou poznat co Marija cítí a jak vykládá tento fenomen a dnešní dobu, odešli do Bijakovići, zůstali jsme v její rodinné kapli, hovořili jsme s ní a zúčastnili se zjevení.

Z kněží tu byl Ital Antonio Cotelemo z komunity Nové horizonty, který se předmodloval i jednu část růžence. Nejdříve byla modlitba Radostných a potom Bolestných tajemství růžence. Zjevení nastalo v 18,40 hod. ve chvíli kdy se přítomní začali modlit “Sláva Otci”. Tehdy modlitba přestala. Vizionářka Marija pozvedla hlavu. Pohybovaly se jí rty, ale my jsme nic neslyšeli. Jenom byl v místnosti slyšet tichý pláč malého dítěte, které držela matka v náručí.

Zjevení trvalo trochu déle než tři minuty a potom modlitba pokračovala. Po zjevení a modlitbě jsme pokračovali v rozhovoru.

– Které je nejvýznamnější poselství Panny Marie? – zeptal jsem se vizionářky. Na to mi krátce a jasně odpověděla: “Obrácení”.

Dále jsme mluvili i o současnosti. – Já mohu jen odhadovat, že se jedná o nové době a ve spojitosti s Medžugorjem o poselství  a koronaviru.

Někteří se mne ptají, říkala Marija, jestli bude konec světa a jestli je tohle už  konec světa. Odpovídám jim: “Ale, jakýpak konec světa! Bůh nám dává novou příležitost a možnost, abychom Mu otevřeli svoje srdce.“ – zdůraznila vizionářka Marija.

Pod silným dojmem jsme se vydali na procházku Medžugorjem. Marija Pavlović Lunetti je neobyčejně obyčejná žena, manželka a matka čtyř dětí. To mně připomnělo, že bych měl uvédst, žeMarija nereagovala na pláč dítěte ani na blesk našeho fotoaparátu během zjevení.

Vizionářka Marija se narodila ve vesnici Bijakovići ve farnosti Medžugorje 1. dubna 1965. Doposud jí Panna Maria svěřila devět tajemství. Očekává ještě jedno. I dnes má každodenní zjevení. Modlitební úmysl, který jí Panna Maria svěřila je modlitba za řeholníky a řeholnice a za duše v očistci.

Po zjevení nám Marija řekla, že se od tohoto pondělí od 5 hodin ráno budeme modlit růženec na Podbrdu za kněžská povolání.

V rodinné kapli, kde jsme se modlili a zůčastnili se zjevení je do oltáře vyryté slovo „mir“.  Medžugorje je naděje pro mnohé. “Mír, mír a jenom mír. Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem i  mezi lidmi”, jsou slova Panny Marie. První týden vizionářům řekla: “Já jsem Královna Míru”. A od té doby v ústním podání se Mariino Medžugorje stává jedním z největších křesťanských míst míru a modlitby ve světě. Již uplynulo třicet devět roků od prvních zpráv o zjevení na Podbrdu v Bijakovići. 

Od toho 24. června roku 1981 se tato hercegovská farnost Medžugorje s jen několika tisíci obyvatel zapsalo do mnohých světových map. Miliony poutníků spěchaly do této kamenité krajiny, na kopec o kterém by mnozí materialisté řekli, že je bezcenný, protože kromě trní, mála země a skal do kterých praží slunce, tu nic víc není.

Medžugorje, přitom mnohým nabídlo naději. Lidé všech barev kůže, od těch nejprostších dělníků až po hollywoodské hvězdy, se hrnuly do kostela sv. Jakova, na kopec Podbrdo nebo na Križevac, hledajíc řešení svých nahromaděných problémů. Miliardami modliteb vyslovovaných ve všech světových jazycích hledali duchovní útočiště, volali po uzdravení nebo prostě toužili po míru. A, to dělají i dnes, protože síla Medžugorje nebledne.

Poutníci v Medžugorji vytvářejí obraz světového centra, šíří toleranci. Svým chováním vybízejí k jednotě všech ras a národů, šíří pozitivní vibrace. Vědí o historii Bosny a Hercegoviny, o válečném strádání  v devadesátých letech minulého století... Mnozí se ptali jestli výzvy Panny Marie k míru v roce 1981 byly ohlášením krvavé války na tomto území. Ale i to je jen jedno z mysterií Medžugorje, v jejichž společném slovníku je opět modlitba, a ne spekulace nebo dohady. HMS