Chcete šířit důležité poselství? Šiřte medžugorské poselství z 25. 2. 2022

28.02.2022 21:28

Milí přátelé - celý den mi zasíláte text poselství, které údajně zveřejnil vizionář Ivan, abych vám řekla jestli je pravé, jestli se má šířit. V Medžugorji o tom nikdo neví. Kdyby bylo pravé, kdyby bylo tak důležité, jak autor zdůrazňuje v rozesílané zprávě, museli bychom o tom vědět nejdříve v Medžugorji a bylo by uvedeno na našich stránkách...

Užitečné bude, když budete svým přátelům šířit nejnovější poselství z Medžugorje. Je velmi důležité, přímo osudové. Šiřte toto poselství, jak jen můžete, aby se co nejvíce lidí seznámilo s tím, že nás medžugorská Matka Maria upozorňuje, že je konec legrace.

40 roku nás s láskou mateřsky něžně vede a vychovává. Ale teď už své zralé děti volá k zodpovědnosti. - Prosí, abychom jí pomohli svojí modlitbou a dodává: Nevrátíte-li se k Bohu a Božím přikázáním, nemáte budoucnost.

------

„Drahé děti! S vámi jsem a modleme se společně. Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nezískal převahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu, navštívila Zemi. Proto, dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a odříkání si, za všechny ty, kteří jsou pošlapáni, chudí a nemají hlas v tomto světě bez Boha. Dítka, jestli se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mne k vám poslal, abych vás vedla. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“