Chatrč, která nasytila miliony dětí

12.07.2018 17:48

 

Maryś meals (Mariina jídla), mezinárodní humanitární organizace, v Medžugorji, kde tato organizace má svoje kořeny, otevírá nové informační centrum, které je umístěno v recyklovaném lodním kontejneru.

Objekt, který je upraven ve stylu africké učebny a vyzdoben informační grafikou, která dokumentuje práci Mariiných jídel ve světě, otevřel své dveře návštěvníkům v červnu. Centrum poskytuje informace o problému hladu ve světě i o jednoduchém řešení, které poskytuje Maryś meals, když každý školní den dává najíst více než 1,2 milionu dětí v 15 nejchudších zemích  světa. Toto centrum bude mít také klíčovou úlohu při udržování významné souvislosti mezi Maryś Meal jako vzrůstajícího mezinárodního hnutí a jeho kořeny v Medžugorji. 

Mariina jídla jsou založena na prosté myšlence, která funguje, poskytujíc dětem denní jídlo na místě vzdělání. Děti, které by v opačné situaci byly pravděpodobně nucené pracovat nebo žebrat o zbytky potravin, takto přicházejí do učebny,kde mohou získat základní vzdělání, které jim pomáhá, aby se vymanily z okovů hladu a chudoby.

Informační centrum Mariiných jídel, které je na hlavní cestě v Medžugorji, slouží k tomu, aby poskytovalo podporu návštěvníkům na jejich pouti a dalo jim příležitost k tomu, aby se modlitbou a půstem podíleli na misii této humanitární organizace.

Zakladatel a hlavní ředitel Maryś Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, prohlásil: „S velikou radostí ohlašuji otevření našeho informačního centra v Medžugorji. Je pro nás čest, že můžeme uvítat návštěvníky našeho nového domu na tomto velmi zvláštním místě, kde bylo zasazeno sémě naší práce, a vyzvat poutníky, aby se půstem a modlitbou podíleli na naší prosté misii.

Mariina jídla začala dávat najíst jen 200 dětem v Malavii v roce 2002. Dnes tato humanitární organizace zajišťuje každý školní den vydatné jídlo 1 257 278 hladových dětí 15 zemí.

Všichni, kteří byli zapojeni do prvních projektů Mariiných jídel byli lidé, kterým poutě do Medžugorje proměnily život. Proto se rozhodli, že organizace bude nazvána ke cti Blahoslavené Panny Marie, Ježíšovi Matky, která své vlastní dítě vychovávala v chudobě.

Můžete navštívit web stránky marysmeals.ba abyste se dozvěděli více o vzniku Mariiných jídel. (obr.) /medjugorje.hr/