Černošský kněz, který býval muslim, poprvé na pouti do Medžugorje

12.11.2015 12:16
Otci Johnu Michaelu Fillie je 71 roků. Narodil se jako muslim, ale je z něj katolický kněz. Před několika dny byl poprvé na pouti v Medžugorji a při té příležitosti promluvil v programu radiostanice „Mir“ Medžugorje. Je řeholním knězem z řádu Ducha Svatého a misionářem.  Je nejmladší z 18 dětí ve své rodině. 

O. John vypráví: 

„Když mi bylo 10 roků, stal jsem se křesťanem. Po dokončení střední školy jsem rozhodl stát se  knězem. Můj národ mne kvůli tomu zcela odmítl, protože moji rodiče byli muslimové. Moja matka byla osmá žena mého otce. Když jsem se rozhodl stát se křesťanem, nejen že se mne zřekla moje užší rodina, ale i celá vesnice. Bez ohledu na všechno to, jsem v roce 1965 odešel do Nigerie a tam jsem strávil několik roků. Potom jsem odešel do Irska...“ 

O. John nás ve svém svědectví také seznámil s tím, jak se dostal do kontaktu s křesťanstvím: 

„Jeden misionář navštívil naši vesnici a kázal vesničanům a potom pozval nás tři, abychom šli s ním a pomáhali mu v jeho misii, abychom se stali ministranty. Mně bylo teprve 6 roků, když jsem opustil vesnici, a potom co jsem s tím knězem strávil 4 roky, jsem se rozhodl dát se pokřtít. Potom jsem se už neobracel zpět. Moje matka byla jedna z nejmladších žen mého otce. Během té doby, kterou jsem prožíval na misích, jsem pochopil, že se můj otec ke mně nechoval jako k druhým dětem. Zdá se, že můj otec miloval jednu ženu a ostatní miloval, když se mu líbilo. Potom co jsem se něco naučil o křesťanské víře, pochopil jsem a rozhodl se, že je to pro mne lepší náboženství. Já nemám nic proti islámu, i tam se lidé modlí svým způsobem. Ale prostě se lépe cítím v tomto křesťanském prostředí a duchu“. 

O současném vztahu se svojí rodinou, se o.John vyjádřil: 

„Oni ke mně mají úctu, respektují moje rozhodnutí a někdy je chodím navštívit. Já jsem v rodné vesnici vystavěl základní školu pro děti. Abych dětem vyprávěl o křesťanství to mi nedovolují. 

O. John poprvé slyšel o Medžugorji od jednoho kněze ze svého řádu. Když v roce 2012 přišel z misií hodně mu o Medžugorji vyprávěl, ale neměl čas přijet: 

„Před měsícem mě pan Michael, s kterým spolupracuji v Dublinu, pozval, abych jel s ním a jeho skupinou do Medžugorje. Den potom co jsme přijeli, jsme šli na kopec zjevení a průvodce, který nám vyprávěl příběh tohoto místa na mně udělal silný dojem. Ptám se, proč se Blahoslavená Panna Maria zjevuje v Medžugorji? Možná se mýlím, ale mám pocit, že se zjevuje z jednoho důvodu. Ona objala Ježíše Krista a přinesla Ho na tento svět, aby přinesla mír. A dnes je ve světě tolik násilí. Myslím, že se zjevuje, aby v nás všech odzbrojila to násilí a přinesla mír. Já věřím, že je to důvod ze kterého se zjevuje, aby nám pomohla a přinesla mír do srdce  každého člověka. To je to, co jsem přijal tady a co si odnáším domů z Medžugorje. Dnes ráno jsem si řekl, že odpouštím svému národu, že mne přehlížel, protože jsem se stal křesťanem. Pro mne je to počátek míru, odpustit všem těm, kteří nás urazili“.