Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje

28.11.2021 05:06

 

 

Tisková kancelář Svatého Stolce v poledne dne 27. listopadu 2021 zveřejnila, že 

papež František jmenoval arcibiskupa mons. Aldu Cavallija, arcibiskupa Vibo Valentie (Vibo Valentia – lat. Dioecesis Vibonensis), dosavadního apoštolského nuncia v Holansku, Apoštolským vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, na dobu neurčitou a ad nutum Sanctae Sedis.

Jedná se o pokračování misie, kterou v Medžugorji konal arcibiskup Henryk Hoser, S.A.C., který zesnul 13. srpna 2021 ve Varšavě.

Mons. Aldo Cavalli se narodil 18. října 1946 v italském Leccu. Na kněze diecéze Bergamo byl vysvěcen 18. března 1971. Po kněžském svěcení přednášel literaturu na Semináři a v té době dokončoval studia politických věd na Katolické univerzitě. Od roku 1975 byl na Papežské církevní akademii v Římě, kde svůj pobyt korunoval dokončeným postgraduálním studiem teologie a církevního práva. Byl ve službě několika nunciatur jako tajemník a též ve Státním sekretariátu Svatého Stolce. Biskupské svěcení přijal 26. srpna 1996 v katedrále v Bergamu. Byl apoštolským nunciem v Čile, Kolumbii, Maltě a Libii, a od 21. března 2015 nunciem v Holandsku a Stálým zástupcem Svatého Stolce při Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Provinciál Hercegovské františkánské provincie, dr. fra Miljenko Šteko, při příležitosti tohoto jmenování řekl: „Vyjadřuji  nejhlubší vděčnost papeži Františkovi za jmenování nového Apoštolského Vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, v osobě arcibiskupa Cavallia. Toto jmenování vnímáme jako znamení starostlivé péče Nejvyššího kněze o toto poutní místo. Nového Apoštolského Vizitátora vítáme s hlubokým pocitem vděčnosti a úcty jako i jeho předchůdce, blahé paměti zesnulého mons. Hosera. A je jistě symbolické, že je dnes právě datum jeho narození. Ať nového Apoštolského Vizitátora v nové službě, kterou představuje Svatého Otce a Svatu Stolec v Medžugorji i v místní Církvi, provází nebeská pomoc Přesvaté Bohorodičky, Blahoslavené Panny Marie!”

''Z této zprávy mám radost. Velmi mile mne překvapilo, že papež František jmenoval mons. Aldu Cavallia novým Apoštolským Vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje. Jsme vděčni Bohu za mons. Henryka Hosera, který byl s námi a tolik toho pro Medžugorje vykonal. Věříme, že i mons. Cavalli bude pokračovat v jeho cestě. Radujeme se z této zprávy. Děkujeme papeži Františkovi, že nám posílá arcibiskupa Cavalilia jako Apoštolského Vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje'', prohlásil po zveřejnění této zprávy medžugorský farář, fra Marinko Šakota.

 (přeloženo z Medjugorje.hr)