Bůh vzal jeho závislosti, rakovinu i sebevražedné myšlenky a dal mu nový život

08.07.2024 21:05

Mariusz ztratil smysl života, i když měl krásnou rodinu, dům, peníze a kariéru. Přesto v jeho srdci vládla prázdnota, kterou ani alkohol ani hmotné věci nemohly zaplnit. Když se dozvěděl, že má rakovinu jícnu, chtěl spáchat sebevraždu.

Mariuszův život byl jedna zábava za druhou. Droga, alkohol, zábava, ženy a přátelé – to byly pro něj priority. Vzpomíná, že se musel obohatit, protože věřil, že je to jediný způsob, aby získal sebedůvěru a společenské postavení. Měl překrásnou rodinu: ženu, děti, dům u lesa, kariéru, ale pociťoval strašnou prázdnotu a strach z budoucnosti.

Pro Boha v životě neměl čas, potřeboval vydělávat peníze

Pohřbil jsem svůj duchovní život. Vědomě jsem se ho zřekl v prospěch toho materiálního”, říkal pro polskou Aleteiu.

Ta nemoc přinesla velké změny. Rakovina jícnu – ta diagnoza zněla jak rozsudek smrti.

“Pociťoval jsem hanbu i strach a vzdálil jsem se od lidí. “Nejvíc jsem se bál invalidity, tracheostomie a chemoterapie. Proto jsem léčbu odmítl”, říká Mariusz. S manželkou o té situaci nehovořil, nechtěl, aby si dělala starosti. Ale symptomy rakoviny nebylo možné dlouho skrývat. Stále častější problémy při řeči, změny barvy hlasu, plivání krve. V jeho srdci byl vnitřní boj. Dokonce uvažoval i o sebevraždě. Plánoval sednout na motocykl, rozjet se rychlostí až 250 km/h a narazit do stromu. Záleželo mu jen na tom, aby ve chvíli smrti byl střízlivý, aby jeho děti mohly dostat nějaké finanční odškodnění. Před odchodem ze světa se chtěl usmířit s Bohem. S ničím jiným už nepočítal. Došel až do stavu, že už nemohl vstát z lůžka. Modlit se dříve nedokázal, ale teď vzýval Boha a prosil Ho o pomoc.

Bůh se od něj neodvrátil

“Musel učinit zázrak, protože dříve jsem nevnímal jediné Jeho znamení. Teď je mi milé, že On odemne nikdy neustoupil”, vysvětluje pan Mariusz Ferenczak.

Uprostřed noci zavolal příteli, i když jak zdůrazňuje, si nevzpomíná, že by vytáčel jeho číslo. Hovořil o triviálních věcech a hrobu svojí matky, která zemřela, když mu bylo teprve devět roků... “Můj přítel nevěděl s kým mluví, nevěděl, že jsem tak těžce nemocný. Slyšel můj nepříjemný hlas a slova, ale pocítil vnuknutí Ducha Svatého, že nemá zavěšovat. Po několika minutách pochopil, že ho tím já volám k sobě a nabídl, že za mnou přijde. Byli jsme od sebe vzdálení 100 km. Já jsem odmítl a slíbil jsem, že se setkáme ráno ”, vypráví Mariusz pro Aleteiu.

Mariusz přišel na setkání společenství Obnova v Duchu Svatém v Zakopaném a tam se během přímluvné modlitby uzdravil.

“Vzpomínám si, že někdo řekl, že Duch Svatý někoho léčí z rakoviny hrdla. Zvedl jsem ruku a řekl jsem, že já mám tu rakovinu. A uslyšel jsem: Už nemáš.”, vzpomíná.

Mariusz od Boha získal nový život. Snaží se pomáhat lidem smutným v životních krizích, trpících závislostmi  a na okraji společnosti. Také často hovoří s dětmi, které se musí vyrovnávat s rozvodem svých rodičů, prožívají stres a cítí opuštěnost. Má doktorát  z pedagogiky, socioterapie a resocializace. Věří Bohu a svěřuje Mu svoje záležitosti a přání. Říká: když padnu, vím kde mám hledat pomoc. Mariusz přiznává, že je všechno co nyní učí spojeno s Písmem Svatým. Přesvědčuje lidi, že život s Bohem dává lásku a odhání strach. “Nikdo a nic nemůže naplnit prázdnotu v srdci pokud nevzývá Boha”, tvrdí pan Mariusz.

-----------------------------------------------------

Uvědomme si jak velmi to odpovídá tomu co nás už 43 roky učí drahá Panna Maria ve svých zjeveních v Medžugorji. (poznámka překladatelky)

(Přeloženo z Medjugorje.com)