Brazilský kněz v Medžugorji o Medžugorji

23.04.2016 13:53

 

(www.medjugorje.hr)

O. Antonio Furtado přijíždí do Medžugorje z Fortaleze na severovýchodě Brazílie. 

Poprvé přijel do Medžugorje jako bohoslovec v roce 1996. V programu radiostanice „Mir” Medžugorje mluvil o své životní cestě a kněžském povolání. Velmi mladý nastoupil do semináře, a potom se objevily krize. Setkal se s charismatickou komunitou Shalom, jejíž zakladatelé jsou inspirováni Medžugorjem. Životem v komunitě upevnil svoje rozhodnutí stát se knězem. Byl vysvěcen v roce 2002. Hovořil i o životě Církve v Brazílii, o práci s mladými a také o prožívání poselství Panny Marie.  Otec Antonio řekl, že nastoupil do semináře, když mu bylo teprve 13 roků: 

„Byl jsem 7 roků v semináři, když na mne dolehla krize povolání. A v té době jsem poznal katolickou komunitu Shalom, zrozenou ve Fortalezi v r.1992., když papež Jan Pavel II. navštívil tu diecézi.  Je to charismatické hnutí, které změnilo můj život. Tehdy biskup vybral jednoho mladíka, aby předal dar papežovi. Náš zakladatel napsal dopis a chtěl ho předat papežovi. Napsal, že daruje svůj život za posvěcení mladých. A tak vznikla Komunita Shalom. Když náš zakladatel napsal stanovy, mluvil o Medžugorji. On už slyšel o Medžugorji, o tom, co říkala Panna Maria. Napsal, že to, co my máme žít , říká Panna Maria v Medžugorji. Panna Maria mluví o osobní modlitbě, o půstu. A my máme číst Písmo svaté každý den, potom slavení mše svaté a klanění. A to všechno se žije v laickém společenství. Žijí v něm kněží, zasvěcené manželské páry, svobodní laici. Poznal jsem komunitu, přiblížil jsme se jí. Když jsem viděl ty mladé, jak žijí společný život, obnovilo to můj život. Vstoupil jsem do komunity, čekal, uzrál jsem, moje povolání uzrálo. V komunitě jsem se mohl oženit, zůstat svobodný, zasvěcený člen, stát se knězem, měl jsem všechny možnosti. Ale nakonec mne Pán povolal”. 

O. Antonio dále říkal, že Církev v Brazílii velmi potřebuje evangelizaci. On je teď kaplan hlavního centra pro evangelizaci Fortaleza. Kromě toho je i ředitel sítě Shalom: „To je katolické radio, které vysílá  24 hodin denně svůj program, který přebírá dalších 8 radiostanic. Já šířím poselství Božího milosrdenství,  které Ježíš zjevil sv. Faustýně Kowalské. Každý den mám v televizi několikaminutový program ve kterém hovořím o korunce Božího milosrdenství a o Božím milosrdenství. Na radiostanici mám program od 14 do 16 hodin s modlitbu korunky Božího milosrdenství. Hodně také cestuji a každý čtvrtek slavím mši svatou na kterou se shromažďuje kolem 5 000 lidí. To je mše za ty, kteří trpí, za nemocné, osoby, které potřebují uzdravení. Společenství Shalom se zaměřuje na evangelizaci mladých. Každý rok v červenci máme, jako i vy, Festival mladých na který se sjíždí během 5 dnů přes milion mladých”.

A když o. Antonio mluvil o Medžugorji, zdůrazňoval, že jsou zjevení Panny Marie darem pro nás, lidi této doby: „Spiritualitou naší komunity je pět základních poselství Panny Marie z Medžugorje. Poprvé jsem do Medžugorje přijel po válce, bylo velmi obtížné přijít. A když jsem byl na Kopci zjevení, pocítil jsem, že mne Panna Maria přivedla. Myslím, že jsem přijel šestkrát, sedmkrát. A vždycky se z Medžugorje vrátím plný síly k tomu, abych mohl pokračovat v novém životě evangelizace. Já jsem v Brazílii zformoval skupiny, které se snažím přivést do Medžugorje.

Ty skupiny se scházejí každou středu k modlitbě růžence, a vždycky začínáme nejnovějším Mariiným poselstvím. My tady v Medžugorji máme velikou milost. Pán k nám mluví skrze svojí Matku. Máme zodpovědnost za to, abychom to říkali druhým, evangelizovali, hovořili o Mariiných poselstvích ke všem, a zvláště mladým”, řekl kněz z Brazílie v programu radiostanice „Mir” Medžugorje.