Blíží se termín Mezinárodní duchovní obnovy pro organizátory medžugorských poutních a modlitebních skupin

30.11.2017 13:46

25. Mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center a medžugorské modlitební a charitativní skupiny související s Medžugorjem se bude konat v Medžugorji od 26. února do 2. března 2018.

Téma setkání je:

Žít z Božího slova

"Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu." (Lk 24, 45)

Ve škole Panny Marie

PROGRAM

 

Pondělí, 26. 2.

15, 00 Registrace účastníků

17, 00 Večerní modlitební program v kostele

 

Úterý, 27. 2.

9,00 Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

9,30 Přednáška

Přestávka

11,00 Setkání s přednášejícím

15,00 Práce v jazykových skupinách

17,00 Večerní modlitební program v kostele

21,00 Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

Středa, 28. 2.

9,00 Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

9,30 Přednáška, rozhovor

Přestávka

11,00 Setkání s přednášejícím

14,00 Modlitba na Križevaci

17,00 Večerní modlitební program v kostele

 

Čtvrtek, 1. 3.

9,00 Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

9,30 Přednáška

Přestávka

11,00 Setkání účastníků s farářem

12,30 Společný oběd

15,00 Modlitba na Kopci zjevení

17,00 Večerní modlitební program v kostele

 

Pátek, 2. 3.

9, 00 Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

9,30 Zážitky účastníků

Závěrečná mše svatá

Přednášejícím na semináři je fra Marinko Šakota, farář medžugorské farnosti.

Fra Marinko Šakota se narodil v Čitluku roku 1968, Základní školu navštěvoval v Čitluku, stejně tak i první ročník střední školy. Tehdy se rozhodl pro františkánské povolání a nastoupil na františkánský seminář ve Visokom. Tam ukončil 2. ročník gymnazia, a zbývající dva ročníky na Jezuitském gymnáziu v Dubrovníku, kde také maturoval. Františkánský hábit oblékl 15. července 1987. na Humci, kde prožil roční noviciát. Studium filozofie a teologie zahájil v Sarajevu na Františkánské teologii (1989 - 1990), pokračoval v Záhřebu na Jezuitské univerzitě (1990 -1992), a dostudoval ve Fuldě v Německu roku 1995, kde získal i doktorát. Věčné sliby složil v Širokém Brijegu r.1993. Na jáhna byl vysvěcen v Záhřebu 1996, a na kněze u Frohnleitenu r. 1996.

První jeho službou byl františkánský klášter v Innsbrucku, kde jako pomocník prožil rok, potom byl jako duchovní pomocník ve Frohnleitenu, a potom i jako kaplan v Augsburgu. V Mostaru byl kaplanem tři roky, a dále v Gradnići sedm roků. Od září r. 2010. je v duchovní správě v Medžugorji. Nejdříve kaplanem, a od r. 2013 farářem farnosti Medžugorje.

23. Mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitních skupin spojených s Medžugorjem se bude konat v nové dvoraně v Medžugorji od 29. 2.do 4.3.2016. Počet míst je omezen prostorem, proto vás prosíme, abyste se co nejdříve přihlásili na tetno seminář. Přihlásit se můžete e-mailem na adrese seminar.marija@medjugorje.hr (nebo přes tyto stránky, kde si můžete zajistit i dopravu a ubytování).

Kvůli organizaci semináře a vaší jistotě, vás žádáme, abyste se cítili být registrováni na seminář teprve až dostanete potvrzující odpověď. Jestliže jste nedostali odpověď, znamená to, že jsme nedostali vaší přihlášku a nejste zaregistrováni, protože jste e-mail poslali na špatnou adresu nebo máte virus a pošta se automaticky blokuje. Proto se můžete považovat přihlášení na seminář teprve, když jste přijali kladnou odpověď.

Simultánní tlumočení bude organizováno pro všechny jazykové skupiny. Cena semináře 50 Euro za osobu. V ceně jsou výdaje za organizaci a práci semináře (přednášky, tlumočení a společný oběd poslední den). Při placení první den dostane každý účastník akreditaci pro zapojení do práce semináře.

Vybízíme touto cestou všechny organizátory poutí, průvodce, vedoucí Mírových center a modlitebních a charitativních skupin, aby informovali všechny ty, kteří mohou mít zájem o toto setkání.

Předem se radujeme ze setkání s vámi.

(www.medjugorje.hr)

PS: Dopravu i ubytování vám na přání zajistí naše agentura Dvě Srdce.