P. Claudio Barbonni podruhé v Medžugorji

01.02.2014 14:30

Toto je moje druhá pouť do Medžugorje. Poprvé jsem byl v Medžugorji v roce 1983. Medžugorje se od té doby dost proměnilo, ale duše tohoto místa zůstala stejná. Všechno kromě farního kostela a farního úřadu se změnilo, ale to podstatné, to nejdůležitější, zůstalo stejné: modlitba a svátosti.

První den jsem byl trochu dezorientován, ale už další den bylo lépe. Zpovídám tady jako dřív, a to je pravý zázrak Medžugorje. Lidé otevírají svá srdce Bohu, Maria pomáhá jako Matka, nedělá žádný nátlak, projevuje svoji něžnost. V Medžugorji se můžeme modlit za mnoho věcí, ale nakonec se všechno zůží jen na jednu, a to je vůle Boží. Z našeho farního společenství nás bylo devadesátdva, ale každý z nás přinášel několik lidí ve svých modlitbách, tak nás bylo mnohem více! Všichni společně jsme se modlili za jednu osobu, jednu matku rodiny, která má nádor. Medžugorje je místo silné spirituality a víry. Kdokoliv chce, může v Medžugorji probudit svoji víru, protože nám tady v tom Matka Boží zvláštním způsobem pomáhá.