Mostarský biskup na Mladifestu: Žijte bez strachu, žijte radostně s vědomím, že vás Ježíš provází

11.08.2023 14:46

Poslední večer 34. Festivalu mladých v Medžugorji, předsedal mši svaté biskup mostarsko-duvanský a apoštolský administrátor trebinjsko-mrkanský, mons. Petar Palić. Za příchod do Medžugorje mu poděkoval medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, který byl mezi 502 koncelebranty při večerní mši svaté. Fra Zvonimir vyjádřil naději, že tento čas strávený na Mladifestu byl pro mladé časem duchovní obnovy.

Před mší bylo k oltáři přineseno sto metrů dlouhé plátno na kterém mladí zapisovali svoje modlitby.

Biskup Palić poděkoval za to, že přišli a vyzval kněze zvláště, aby mladým ukazovali pravou cestu životem.

Na počátku homilie mons. Palić řekl, že má velkou radost, že dnes může jako biskup této diecéze, na závěr letošního Mladifestu, slavit eucharistii se všemi shromážděnými'.

Tento 34. Mladifest se koná pod heslem „Hle Matka moje a bratří moji!” (Mt 12, 49) Na to se zaměřil i mons. Palić ve svém kázání.

''Přišli jste sem, abyste se v tomto prostém místě a v této prosté farnosti, ve společenství kolem Pána Ježíše, učili kdo je Ježíši bratr a sestra a matka a kdo je nám bratr a sestra a matka'', řekl biskup Palić a připomínal jak všem v těchto dnech zaznívala otázka: kdo  je tobě bratr a sestra, otec a matka?

''Víme, že kromě pokrevních pout jsou i jiná pouta, která nás spojují s druhými lidmi. Jsme tady z různých částí světa. I když víme, že všichni nejsme pokrevně spojeni, ale všichni cítíme, že nás spojuje vnitřní vazba, duchovní pouto, které přesahuje všechny hranice. Tady vedle nás sedí naše matky, otcové, bratři a sestry. Skrze křest, skrze svátosti, které slavíme, skrze víru, kterou vyznáváme se stáváme součástí veliké rodiny, Ježíšovi Církve, která pro mnohé je nebo teprve začíná být novým domovem, novou rodinou. Jsme sestry a bratři, protože nás pojí touha, snaha, plnit vůli našeho Otce, který je na nebesích. Proto je křesťan radostný, naplněný, protože ví, že není sám. Protože ví, že při něm jsou mnozí, kteří dýchají podobně, uvažují stejně a přejí si totéž: plnit ve svém životě vůli Otce a rozvíjet Kristovo království'', prohlásil mons. Palić a dodal, že  to  Království v některých situacích a za některých okolností není kompresivní a mocné a nemá tedy ani spektakulární počátky.

Protože byla tento den i památka svatých Marty, Marie a Lazara, promluvil mons. Palić ve svém kázání i o jejich vztahu s Ježíšem  a také o Ježíšově příchodu do jejich domova. Vzkazoval, že nás život může natolik zatížit, okolnosti v nás vyvolat tolik starostí, že zapomeneme na čas, který je nám potřebný k udržování našeho vztahu s Ježíšem a potom citoval papeže Benedikta XVI., který řekl: ''Bez lásky dokonce i ty nejvýznamnější aktivity ztrácejí hodnotu a nepřinášejí radost. Bez hlubšího smyslu se všechny naše aktivity omezují jen na sterilní a neorganizované aktivity''.

''Pro některé z nás křesťanů problém není to, co děláme, ale to, co neděláme. Čas strávený s Ježíšem a s bratřími a sestrami v modlitbě, ve slavení svátostí, v eucharistickém společenství, není ztracený čas. Ten musí být prvořadou prioritou nebo se všechno ostatní rozpadne. Naše prvořadá zodpovědnost, jako křesťanů, je posadit se Ježíšovi k nohám. Jestli tohle neuděláme, budeme toho možná dělat mnoho, ale život kolem nás se nám rozpadne'', prohlásil mostarsko-duvanský biskup, který zdůraznil, že ''mít Boží priority, znamená, že nevybíráme jenom to, co je dobré, nýbrž to, co je nejlepší''.

''Nevím, jestli jste si vy vybrali to nejlepší tím, že jste přijeli do Medžugorje, ale jestli jste svým příchodem sem, chtěli usednout k nohám Ježíšovým, jestli jste Mu dovolili, aby vás Jeho Duch proměnil, aby radikálně měnil váš život, pak jsem přesvědčen, že jste si vybrali to „lepší“ , co vám nikdo nemůže vzít. V tom se podobáme i jedné další Marii, matce Ježíšově a Matce Církve, která si vždycky vybírala Ježíšovu přítomnost, a to dokonce i pod křížem. Proto žijte beze strachu, žijte radostně s vědomím, že vás Ježíš provází svým Duchem a podávejte svědectví o tom, že je krásné žít s Ježíšem a pro Ježíše'', uzavřel mostarský biskup Petr svoji homilii při mši posledního večera 34. Mladifestu.

Po mši následovalo klanění před Nejsvětější svátostí, a den skončil rozesláním při kterém představitelé všech zemí přijali jako dar růženec. Když je medžugorský farář, fra Zvonimir Pavićić volal, aby přijali růžence, řekl jim, aby byli evangelizátory ve své rodině, svém městě, své zemi…

''Vydejte se, drazí mladí, do světa, do své země, do své rodiny a do farního společenství a rozdávejte tam to, co jste zde přijali'', řekl biskup Petr Palić před tím než poslední večer udělil své závěrečné požehnání. 

(medjugorje.hr, přeloženo, mírně upraveno)