Biřmování v Medžugorji

01.06.2014 17:16

V sobotu 17. května 2014 ve farním kostele sv. Jakova v Medžugorji přijalo svátost biřmování 79 biřmovanců, kterou se pokřtění obohacují darem Ducha Svatého a dokonaleji se spojují s Církví.  Svátost biřmování kandidátům jim udělil místní biskup, mons. Ratko Perić při mši svaté v 10 hodin. Svými písněmi tuto slavnost provázel Velký farní sbor farnosti Medžugorje. O den dříve, 16. května, biřmovanci, jejich kmotři a rodiče přistoupili ke svátosti smíření.