Asi 200 ukrajinských uprchlíků bylo ubytováno v Medžugorji

31.03.2022 12:34

Vzhledem k válce na Ukrajině, našlo svoje útočiště mnoho žen, matek a dětí v náručí Královny Míru v Medžugorji, kde denně vystupují Kopec zjevení, modlí se za mír ve své zemi a za své nejbližší, kteří tam museli zůstat a též se s ostatními farníky a poutníky každý večer od 17 hodin účastní i večerního modlitebního program ve farním kostele sv. Jakova. V Medžugorji přebývají v domech farníků,  kteří jim  otevřeli svá srdce. Navštívil je též velvyslanec Johann Sattler, šéf Vyslanectví Evropské unie v BiH a zvláštní zástupce EU.