Arcibiskup Terstu mons. Giampaolo Crepaldi: V Medžugorji k nám doléhá naléhavá výzva k obrácení

10.10.2019 17:06

- Shromáždění kolem oltáře, na kterém se obnovuje oběť Pána Ježíše Otci, skrze mocné působení Ducha Svatého, chceme tím vyjádřit svojí oddanou vděčnost trojjediné Lásce, která se zde v Medžugorji zvláštním způsobem projevuje charakteristickým odpouštěním a Božím milosrdenstvím. I my jsme, jako ta hříšná žena z evangelijního úryvku, přišli sem, abychom padli Ježíšovi k nohám. Jako ona, i my jsme pozváni ctít jeho velikou lásku, protože láska nám dává poznávat odpouštění, které je nám dáno zdarma... To jsou slova, kterými svoji homilii v Medžugorji zahájil mons. Giampaolo Crepaldi, arcibiskup Terstu, který ve čtvrtek (19. září) na vnějším oltáři medžugorského farního kostela sv. Jakova předsedal mši svaté, kterou slavil za koncelebrace 81 kněží.

-I my se musíme cítit být spaseni a zcela vykoupeni od svého zla, které často i dlouhou dobu trápilo naši duši, když poznáváme ten hluboký mír, který nám sám Ježíš ohlašuje: Odpuštěny jsou ti hříchy a Víra tvá tě zachránila; jdi v pokoji! To je jedna z formulek, kterými zpovědník uzavírá obřad zpovídání, opakujíc každému kajícníkovi stejné přání spásy a pokoje. Važme si toho pokladu: a nebude nám chybět Jeho milost, řekl arcibiskup Crepaldi a zdůraznil, že k nám v Medžugorji doléhá naléhavá výzva k obrácení, "která je konkretizovaná ve výzvě, abychom svůj život zaměřili ke Kristu".

- Panna Maria je Matka, která nás provází na té naší cestě, abychom dospěli k Ježíši Kristu; Matka je to, která spojuje naše srdce se svým srdcem, a tím umožňuje, abychom splynuli v Kristu, s Jeho myšlenkami a záměry, v Jeho vůli. V tom světle, chceme se otevřít zasvěcení sebe Královně míru s vědomím, že si Maria přeje naši spásu a spásu našich bratří.

To je cesta svatosti, kterou je třeba procházet s růžencem v ruce: v meditaci křesťanských tajemství, jinak bychom zůstali nechápaví k mystériu života a historie lidstva, které takto nachází světlo, a které dnes večer svěříme mateřské lásce Královny Míru, řekl arcibiskup Crepaldi a vyzval, abychom této Královně svěřili manžele a rodiny, naše mladé, naše kněze, osoby zasvěceného života a bohoslovce. Vyzval abychom jí svěřili i ty, kteří jsou nemocní, osamělí a odstrčení, pokoření a zoufalí, ty, které sráží myšlenka, že je život nesnesitelné břemeno. Abychom jí svěřili i naše města a ty, kteří je spravují, naše diecéze, a též na závěr své homilie požádal, abychom "této Královně svěřili svůj život a žádali o milost, abychom byli chráněni v nesmírném dobru víry, naděje a lásky Krista Pána".

(medjugorje.hr)