Arcibiskup Hoser při duchovní obnově pro terciáře: Bůh promlouvá v tichosti

17.03.2019 22:39

Pod heslem 'Po onom shůry prahněte, ne po tom pozemském' v Medžugorji se 9. března 2019 konala oblastní duchovní obnova pro františkánské terciáře. Duchovní obnova  začala v 15,30 úvodním pozdravem duchovního asistenta františkánského třetího řádu farnosti Medžugorje, fra Zvonimira Pavičiće. Po něm přítomné pozdravil i oblastní duchovní asistent, fra Dane Karačić, který řekl, že 'třetí řád je květ naší víry'.

'Kdyby nebylo třetího řádu, Církev by byla chudá', prohlásil fra Dane, a potom apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, mons. Henryk Hoser konal přednášku na téma „Růst ve spiritualitě“. Ve své přednášce kromě jiného zdůraznil starost o nedostatek kněží v jednotlivých zemích západní Evropy, protože si v těch zemích věřící začali zvykat na církev bez kněží.

'A Církev bez kněží je Církví bez eucharistie. Církev bez eucharistie je Církví bez pokrmu', řekl mons. Hoser, který dále promluvil i o významu svátostí.

'Biřmování je svátost duchovní dospělosti, ale v mnohých zemích říkají, že je to svátost, kterou se člověk loučí s  Církví. Když mladí přijmou tu svátost, pak již  nepřicházejí, a to je mesiášská svátost, kterou se stávají a jsou pozváni i posláni, aby byli svědky Ježíše Krista', prohlásil arcibiskup Hoser připomněl i růženec, když zdůraznil, že je 'veliké bohatství Medžugorje to, že se každý den modlí všechna tajemství. To je pravá katecheze, protože jsou tajemství růžence, tajemství života Krista a Marie.“

Na závěr přednášky mons. Hoser řekl, jak si povšiml, že lidé dnes se sluchátky na uších a nezajímají je zvuky kolem nich... Přednášku uzavřel slovy: „Lidé se dnes panicky bojí ticha, a Bůh promlouvá v tichu. To ticho vám doporučuji a přeji. Amen.“

Naše fotogalerie.