Arcibiskup Hoser: Cílem poutě je zbožštění člověka

30.03.2019 09:45

 

Připomínáme, že registrací účastníků a modlitebně liturgickým programem v kostele sv. Jakova v Medžugorji byla 18. března zahájena 26. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem. Téma setkání je Ve Škole Panny Marie:„Pojď za mnou!“ (Mk 10, 21).

Duchovní obnova 19. března, ve svátek svatého Josefa, pokračovala  klaněním Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, a účastníky duchovní obnovy –  351 z 28 zemí světa (letos jich bylo již 5 z ČR) – pozdravil medžugorský farář, fra Marinko Šakota, který je uvítal a popřál jim ''šťastný návrat domů''.

Fra Marinko řekl, že jsou dnes i 'narozeniny' apoštolského vizitátora pro farnost Medžugorje, arcibiskupa Henryka Hosera, tedy přesněji 14 roků od jeho biskupského svěcení. Potom  přítomné oslovil i mons. Hoser. Ten promluvil o úloze průvodců při pouti a o historii a významu samotných poutí.

Mons. Hoser řekl, že jsme ponořeni do světského života a cílem poutí je jiný svět – svět, který patří Bohu.

''Nacházíme to, co jsme ztratili, a ztratili jsme ten intenzivní kontakt se svým Bohem Spasitelem. To je odhalení toho čeho je schopný jenom člověk, a to je transcendentnost – vstup do kontaktu s Bohem. Tady odhalujeme to, co se často opakuje v Medžugorji, že je Bůh Láska a že nás miluje. Jsme-li v kontaktu s Ním, pak je i náš vztah s lidmi lepší. Milujme druhé lidi a objevujme, že jsou obrazem Boha. Cílem pouti je zbožštění člověka. Vstupujeme do Boží povahy a stáváme se Mu stále podobnějšími. Ten čas a prostor proměňuje naše nitro, naše srdce. To pak už není kamenné, ale citlivé srdce a ten proces proměny se nazývá obrácení'', prohlásil ve své přednášce, kromě jiného, mons. Henryk Hoser. Dále říkal, že je  medžugorský fenomen i obrácení prostřednictvím svátostné zpovědi, která v některých zemích již mizí a lidé v mnohých městech nadále zpovídat nemohou.

''V Medžugorji je obrácení spojeno se svátostným smířením a s Eucharistií. Tady nacházíme i úlohu Matky Boží ve spáse světa'', ujasňoval arcibiskup Hoser, a popřál na závěr všem svatý čas v Medžugorji, a těm, kteří nosí jméno Josef, popřál šťastné jmeniny. Promluvil o mimořádném významu sv. Josefa ve Svaté rodině a v životě Ježíše Krista a pro účastníky této duchovní obnovy dodal: Buďte průvodci jako svatý Josef. A dodal, že i oni jsou pastýři, kteří musejí číst Písmo svaté, vědět, kdo je člověk a kdo je Bůh, a jak člověka dovést k Bohu.

Předsedkyně Družstva průvodců Medžugorje, Mojca Čarapina představila přítomným na duchovní obnově toto družstvo, a Marijana Juričić je seznámila s prací Kanceláře pro  poutníky, které patří k farnímu úřadu. Řiditel ICMM, Vedran Vidović, představil přítomným Informační centrum Mir Medžugorje.

Můžete nahlédnout i do fotogalerie z letošní, již 26. Duchovní obnovy pro vedoucí poutních a modlitebních skupin a mírových center, která se koná každým rokem v předjaří.  

(podle textu z medjugorje.hr)