Arcibiskup H. Hoser měl zvláště rád Mladifest a mladé lidi

10.06.2023 14:01

Arcibiskup Henryk Hoser měl zvláště rád Mladifest a mladé lidi

Před pěti roky, 31. května 2018, jmenoval papež František arcibiskupa Henryka Hosera,  penzionovaného biskupa Varšavy-Praha, apoštolským vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, na neurčitou dobu. Jednalo se o výlučně pastorační službu.

Arcibiskup Hoser měl velmi rád mladé lidi a od svého příchodu se aktivně zapojoval do organizace Mladifestu (modlitebního festivalu mládeže).

''Ježíš je spolehlivý Učitel. Neváhejte se zápisem do Jeho školy. Ve stejné škole najdete i jednu Učitelku: Marii, Matku Boží, Marii Vychovatelku a Královnu Míru! Jedna taková škola má větší cenu než největší univerzity světa! Maria se neunavuje odkazováním nás na svého Syna '', vysvětloval mladým ve svém kázání na závěr Mladifestu. V roce 2018. papež schválil poutě do Medžugorje takže od května 2019 mohou biskupství a farnosti oficiálně organizovat  poutě do Medžugorje, které už nemusí mít jen ´soukromou´ formu jak tomu do té doby bylo. Pan arcibiskup Hoser do Medžugorje na Mladifest pozval četné kardinály, arcibiskupy, biskupy, kněze, kteří přišli spolu s poutníky z celého světa.

Dovolme Královně Míru, aby nás vedla

Arcibiskup Hoser při slavení mše svaté na Mladifestu 2019 řekl, že jsme v praxi ''obklopeni řetězy hříchu'' a že ''někdy sami přispíváme k jejich zvětšování'', ale Bůh ty řetězy snímá a osvobozuje nás.

''Boj dobra se zlem probíhá v našem srdci. Bůh dokonale zná lidské srdce. „Protože člověk hledí na oči, ale Jahve hledí na to co je v srdci.“ (1 Sam 16,7). Ježíš čte v našich srdcích a zná naše slabosti, ale především zná naše možnosti konat dobro. Chce nám pomoci, podepřít nás a chce být s námi a dokonce se i usídlit s celou Nejsvětější Trojicí v tom lidském srdci! K tomu nás vede i Matka Boží a Matka naše: z Čenstochové, z Vilnusu, z Lurd, z Fatimy, z Kibeho i z Medžugorje, Královna Míru. Dovolme Jí, aby nás vedla!'', řekl Hoser.

34. Mladifest se letos připravuje pod heslem ''Hle matka má a bratři moji!'' (Mt 12, 49). Festival mládeže v roce 2020 se i za epidemiologických podmínek konal pod heslem :

'Přiďte a uvidíte!'

Arcibiskup Hoser tehdy zdůrazňoval, že vztah Svatého Stolce k Medžugorji je velmi dobrý a pozitivní. Již 40 roků vládnou kontroverze na téma Medžugorských zjevení, ty kontroverze se vztahují na otázky zjevení, ale i na pastorační činnost. Někteří jsou horliví přímluvci, a někteří jsou proti a dokonce zpochybňují naši pravověrnost. Velmi adekvátní odpovědí je: 'Přijďte a uvidíte!' a pak budete moci svědčit o tom co jste viděli a zažili'', vzkázal mons. Hoser, který zemřel 13. srpna 2021.

Po jeho smrti papež František 27. listopadu 2021 jmenoval arcibiskupa Aldo Cavalliho, apoštolským vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, na neurčitou dobu a ad nutum Sanctae Sedis.

/Přeloženo a připraveno podle medjugorje.hr/