Arcibiskup Cavalli slavil mši za Benedikta XVI.

08.01.2023 17:16

Pochopil svoje poslání a uskutečnil je

Mše za pokoj duše emeritního papeže Benedikta XVI. byla v Medžugorji slavena 5. ledna v 18 hodin v kostele sv. Jakova. Této mši svaté předsedal apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli za koncelebrace medžugorského faráře, fra Zvonimira Pavičiće a dalších 13 kněží. Eucharistické slavnosti předcházela, jako každý večer,  modlitba růžence.

''Dnes byl v Římě pohřben emeritní papež Benedikt XVI., a Církev celého světa byla spojena v modlitbě za pokoj jeho duše. K těm modlitbám se připojíme i my nyní, když budeme za něj obětovat tuto eucharistii'', řekl na úvod do mešní slavnosti fra Zvonimir Pavičić.

Ve své homilii arcibiskup Cavalli líčil setkání z dnešního evangelia ve kterém Ježíš nachází a vybízí Filipa, aby ho následoval.

''Následovat Ježíše znamená, zejména, přinášet dvě rozhodnutí'', řekl mons. Cavalli, a to je pochopit poslání, které máme v životě a rozvíjet darované talenty, abychom uskutečnili to poslání. Filip potom nalézá Natanaela, vypráví mu o Ježíšovi a říká mu: 'Pojď a podívej se', ''což znamená: osobně prožij setkání s Ježíšem''.

''Ježíš se setkal s Natanaelem a potom rozhovoru, vysvětluje jak jemu tak nám všem svoji pravou identitu a původ: otevírá se nebe a andělé Boží vychází od Ježíše a jdou k Bohu'', řekl arcibiskup Cavalli a zdůraznil, jak se to co je uvedeno v Evangeliu uskutečnilo na papeži Benediktovi.

''Ježíš se s ním setkal a řekl mu: 'Následuj mne'. Papež Benedikt dobře pochopil poslání, které mu Pán dal v úloze pastýře a theologa, až do volby za Papeže. Papež Benedikt uskutečnil poslání, které je mu svěřeno a věrně využíval mu svěřené talenty. Papež Benedikt osobně zažil setkání s Ježíšem a vyšel od Něj, aby chápal Boha a dosáhl Ho. ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘ (Mt 25, 21).

Bůh mi požehnal za všechno co vykonal na této zemi, přijetím do svého ráje'', prohlásil na závěr své homilie arcibiskup Aldo Cavalli, a potom s věřícími setrval několik okamžiků v tichosti. (překlad z medjugorje.hr)