Arcibiskup Cavalli předsedal zádušní mši za arcibiskupa Hosera

19.08.2023 09:32

13. srpna jsme si v Medžugorji připomněli druhé výročí smrti arcibiskupa Henryka Hosera, prvního apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje.

''Jako projev vděčnosti Pánu za jeho život a působení zde v Medžugorji si ho připomínáme v této eucharistii'', řekl na počátku zádušní mše za mons. Hosera medžugorský farář fra Zvonimir Pavičić.

Zádušní mši za svého předchůdce předsedal současný apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli za koncelebrace medžugorského faráře fra Zvonimira Pavičiće a nejvyššího představeného palotinců, řeholního řádu ke kterému patřil i mons. Hoser, otec Zenon Hanas a dalších 64 kněží.

''Věřím v obcování svatých'', pronesl na počátku své homilie arcibiskup Cavalli, a potom také vysvětlil co to obcování svatých je.

''Ti kteří zemřeli jsou světci, protože jsou sjednoceni se Světcem, Ježíšem, pravým a jediným světcem. My se při slavení mše svaté stáváme svatými, neboť se sjednocujeme s Ježíšem, pravým a jediným světcem.

My i oni jsme v eucharistii, sjednoceni v jediném Pánu, v Ježíši. To je obcování svatých.

Proto se dnes sjednocujeme v Ježíši s biskupem Hoserem, mým předchůdcem, který žije v Pánu Ježíši. Tady se my modlíme za něho a on se modlí za nás. My jsme ve společenství s Ježíšem obcování svatých'', prohlásil pan arcibiskup Cavalli. Ve svém kázání se vracel i k mešnímu evangelijnímu úryvku tohoto dne ve kterém vztáhl Ježíš ruku k Petrovi, který se topil v jezeře, vytáhl ho a řekl mu: ''Malověrný, proč jsi pochyboval?'' a ujasnil, že víra znamená mít jistotu.

''Víra znamená mít jistotu, že mě Pán Ježíš stále zachraňuje, protože mne má rád. Víra znamená mít jistotu, že mne Ježíš nikdy neopouští. Víra znamená mít jistotu, že Pán vidí můj život z perspektivy. Víra znamená mít jistotu, že mě Ježíš naplnil dary, talenty. Víra znamená mít jistotu, že si Ježíš přeje, abych rozvíjel svoje dary, které mi dal. Víra znamená mít jistotu, že společenství ve kterém žiji je Jeho Církev, kterou On miluje a kterou musím i já milovat'', prohlásil arcibiskup Cavalli a znovu se zeptal: ''Malověrný, proč jsi pochyboval?''.

Na závěr svého kázání ardcibiskup Cavalli řekl, že svatý Pavel to všechno shrnul do tří vět: ''Spása je skrze milost. Odpuštění hříchu je jen skrze víru v Ježíše a Boží soud je podle skutků, které konáme.''