Arcibiskup Cavalli: Díky Pánu Ježíši a Panně Marii, kteří mne prostřednictvím Svatého Otce poslali sem

14.02.2022 17:19

 

''Je mi velikou radostí, že vás zde mohu uvítat, otče arcibiskupe Aldo, jako nového apoštolského vizitátora pro farnost Medžugorje. Vítejte mezi námi! Srdcem vás přijímáme ve farnosti, kde je cítit zvláštní blízkost Panny Marie. Radujeme se ze spolupráce s vámi. Děkuji vám, že po službě nuncia v Holandsku jste přijal pozvání papeže Františka, abyste se stal apoštolským vizitátorem pro farnost Medžugorje. Děkuji vám'', poděkoval medžugorský farář, fra Marinko Šakota, na počátku mše svaté, při uvítání nového apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskupovi Aldu Cavalliovi.

Slavnostní eucharistii v neděli 13. února 2022 v medžugorském kostele sv. Jakova předsedal arcibiskup Cavalli za koncelebrace fra Marinka Šakoty, provinciála Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenka Šteke a dalších kněží mezi nimiž řízením Božím, byli i dva Češi.

Na počátku svého kázání při své první mši svaté v Medžugorji s farníky a poutníky, také arcibiskup Cavalli vyjadřoval svoje poděkování.

''Děkuji vám všem. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji pěveckému sboru, že se připravil ne tuto slavnost. Děkuji otci provinciálovi, otci faráři… všem těm, kteří toto připravili. Velmi děkuji. Ale především děkuji Pánu a Panně Marii, kteří si přáli mne prostřednictvím Svatého Otce sem poslat. Když jsem viděl Svatého Otce před několika týdny, řekl mi: 'Jdeš do Medžugorje, buď tam a to je vše!' Já jsem si jistý, že mne Pán Ježíš bude provázet v těchto mých posledních letech, jak to dělal po celý můj život'', řekl mons. Cavalli, který se potom v kázání zaměřil na mešní texty z Božího slova.

''V prvním čtení vidíme proroka, který mluví. Vždycky byli proroci, a vždycky to byli lidé jako jsme my. Oni kupovali, prodávali, ženili se měli děti…, ale vždycky to byli lidé Boží. Ve svém životě měli dva základní opěrné body. Milovali Boha a sloužili mu! Milovali lid a sloužili mu! Ty dvě věci. Proroci mluvili s Bohem a Bůh mluvil k nim. Mluvil k nim, ne tak jak já mluvím, ale dával jim vnitřní inspiraci.

Oni žili se svým lidem ve své době. Proroci žili ve svém lidu jeho způsobem života, kultury a času, všechno se to měnilo, ale oni žili se svým lidem. Byli to proroci, protože mluvili lidu o jejich Bohu a Bohu o jeho lidu'', řekl arcibiskup Cavalli a  vysvětloval nám, že i my jestli chceme být jako proroci, máme žít jako proroci, tedy ''máme žít stejný způsob života, se stejným postojem – žít mezi lidmi''.

Když se pak zaměřil na druhé čtení, kde k nám svatý Pavel mluvil o věčném životě, zmínil se pan arcibiskup Cavalli i o svém předchůdci ve službě apoštolského vizitátora v Medžugorji.

''Například, kde je teď můj předchůdce mons. Hoser? My říkáme, že on žije, ale jak žije? Kde žije? Jeho tělo je v hrobě a rozpadá se. Za dvě, tři generace na něj zapomeneme, jako i na všechny mrtvé, ale máme dvě odpovědi, které nám dává Pán Ježíš.

První věc, když někdo zemře a mons. Hoser zemřel, Ježíš říká, že začne být před Bohem jako andělé nebeští, a my o andělech víme málo, ale víme jedno. Stále jsou před Bohem, který je Láska a stále žijí lásku. Můj předchůdce, který zemřel žije v Bohu, který je Láska, ale druhé čtení k nám mluví i o tělu. Ježíš má jasnou odpověď: Jako jsem já vstal z mrtvých, tak i vy z mrtvých vstanete. Korintští se ptali sv. Pavla: Jak vstaneme z mrtvých? Svatý Pavel, který měl na mysli jak Ježíš vstal z mrtvých i svým tělem, odpovídá: Hmotné tělo odchází do hrobu a probouzí z mrtvých duchovní tělo. Proto můj předchůdce žije v Bohu jako andělé a i jeho tělo vstane z mrtvých v poslední den. Maria je již tělem a duší Nanebevzatá, spolu s Ježíšem. Ona byla první z mrtvých, která toho dosáhla, a my toho dosáhneme až dodatečně'', vysvětloval mons. Cavalli, který ve svém kázání mluvil i o blahoslavenstvích o kterých mluví i dnešní Evangelium.

''V evangeliu slyšíme o blahoslavenstvích. Kdo je ta lidská osoba, která uskutečňuje všechno co nám řekl Pán v Evangeliu? Lidská osoba, která to uskutečňuje je Pán Ježíš! Víte proč? Protože ve všem naplnil poslání, které měl. Maria stejně tak. Zcela naplnila poslání, které jí bylo svěřeno. Zůstala doma a sloužila Ježíšovi a svatému Josefu po celý svůj život. A to je všechno. Věrná poslání, které měla. Věrná na stoprocent. Tak i my, jestli chceme naplnit blahoslavenství ve svém životě, máme na stoprocent naplnit svoje poslání'', prohlásil arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou ve farnosti Medžugorji, a na konci homilie ještě jednou zopakoval:

 ''Jestli chceme být proroky, musíme milovat Boha i člověka a sloužit mu. Máme velikou jistotu, že vstaneme z mrtvých a po smrti budeme žít  před Bohem, který je láska, a na konci času i naše tělo vstane z mrtvých proměněné v duchovní tělo. Jestli chci žít jako Ježíš a Maria mám uskutečnit svoje poslání v plnosti.'' (Medjugorje.hr)