Arcibiskup Carballo: Medžugorje je místo modlitby, místo obrácení... Toto je domov Panny Marie!

15.11.2019 07:53

Druhý den svého pobytu v Hercegovině arcibiskup Carballo prožil v Medžugorji, a jak sám řekl, je v Medžugorji tentokrát již pošesté, několikrát přijel jako generální představený františkánského řádu, a teď po návštěvě na festivalu mladých již znovu jako tajemník Kongregace pro instituce zasvěceného života a sdružení apoštolského života.

Medžugorji bývám rád

"A pokaždé, když přijedu do Medžugorje, cítím se jako doma. A to v domě svojí Matky. Víte, že tady jsou vítány všechny její děti. I já jsem tady v domově své Matky, v Jejím domě.. A jak nemohu nezmínit, že mne bratří františkáni Hercegovské provincie vždy přijímali otevřenýma rukama, jako bratra. Tak to zažívám pokaždé, když příjdu a pokaždé to zažívám znovu. Tady se cítím být bratrem mezi bratřími", prohlásil mons. Carballo, který se v Medžugorji setkal i s apoštolským vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskupem Henrykem Hoserem, kterým byl také nejvroucněji a přátelsky přivítán.

"Musím poděkovat našemu Svatému Otci, papeži Františkovi za to, že vybral arcibiskupa Hosera a že ho poslal jako svého vizitátora, a zvláště chci poděkovat papeži Františkovi za povolení organizování poutí do Medžugorje. Především je toto místo místem modlitby. Je to privilegované místo za zpovídání a zpovídání se. Toto je místo, kde je cítit přítomnost Přesvaté Matky, Nebeské Panny Marie. Vždycky jsem rád tady, v Medžugorji. Vím, že je tolik věřících z celého světa, kteří využili příležitost, že mohou prožít takové duchovní zážitky v této farnosti zvláštním způsobem vybrané a požehnané", prohlásil mons. Carballo a vysvětlil i důvod tohoto svého oficiálního příjezdu do u Medžugorje.

"Přijel jsem, abych se setkal s různými komunitami, které žijí tady v Medžugorji, je tu 18 nových komunit. Co chci říci? V Církvi je místo pro všechny! Jako jsou františkáni, kteří se rozhodli pro jedno již historicky potvrzené povolání a společenství, stejně tak i pro nové formy zasvěceného života, pod jednou podmínkou: že chodí ruku v ruce s Církví a že mají v centru svého života Evangelium našeho Pána Ježíše Krista", sdělil mons. Carballo v Medžugorji, kde, podle jejich svědectví, více než 600 osob pocítilo duchovní povolání.

S nadějí hleďme do budoucnosti

"Pán v každém okamžiku může povolat každého, bez ohledu na podmínkách ve kterých žijeme. Ve Starém zákoně vidíme příklady, kdy Bůh některé lidi pozval do chrámu, a jiné, aby se věnovali každodennímu životu a práci. A Medžugorje je jedním takovým místem, kde Pán může povolat, protože je to místo modlitby, protože je toto místo obrácení. Toto domov Panny Marie! Já vím jak Pán použil toto místo, aby v srdcích některých lidí probudil povolání k zasvěcenému životu. Musíme poděkovat Pánu, že využívá toto místo, aby mladým připomněl, že mají následovat Jeho v různých podobách křesťanského života: založit křesťanskou rodinu nebo následovat Boha zasvěceným životem, nebo v kněžském povolání", řekl mons. Carballo, a vybízel, abychom "s nadějí hleděli do budoucnosti, namísto toho, abychom naříkali nad minulostí, která se nemůže vrátit a nevrátí", a na konci rozhovoru pro Radiostanici Mir Medžugorje poslal svoje poselství mladým, dospělým, starým...

"Mladým bych chtěl říci: s Janem Pavlem II. otevřete do široka brány Ježíšovi, a jak papež František řekl mladým 'nedopusťte, aby vám někdo vzal naději'. Nedopusťte, aby vám někdo vzal radost!

Nemocným a starým bych řekl: nejste sami, Pán vás miluje i dále. Využijte každou svojí slabost a nemohoucnost, aby se tím více skrze vás a ve vás manifestovala síla samotného Ježíše Krista.

Dospělým bych řekl: Dejte se do práce! Pracujte pro dobro svých dětí. Dobré je, abyste se zabývali tím, abyste zajistili lepší ekonomickou budoucnost svým dětem. Dobré je, abyste pracovali a namáhali se, aby vaše děti měli lepší a lehčí budoucnost než byl váš život, ale nezapomínejte, že největší dědictví, které můžete svým dětem a vnukům zanechat - Vaše láska. Láska k nim a mezi vámi. Vytvořit rodinu, založit ji na tom co je nejdůležitější a nejcennější, a to je láska. A ať na vás děti stále vzpomínají v lásce kterou jste je milovali. Přeneste s láskou na své děti hodnoty křesťanství - láska k Ježíši, láska k Panně Marii a láska ke všem lidem, zakončil svůj projev v Radiostanici Mir Medžugorje arcibiskup José Rodríguez Carballo, sekretář Kongregace pro instituce zasvěceného života a sdružení apoštolského života, který dále v sobotu večer v medžugorském kostele sv. Jakova předsedal ústřední mešní slavnosti.                                                                                                                         (medjugorje.hr)