Arcibiskup Aldo Cavalli - V Medžugorji je něco vyjímečného

28.05.2023 21:14

Medžugorje je jedním z nejdůležitějších duchovních fenomenů minulého století, ojedinělým v historii, protože údajná zjevení Panny Marie probíhají již 42 roků. Poutníků jsou každým rokem miliony a fenomen je natolik významný, že papež František poslal apoštolskéhog vizitátora, aby dohlížel na pastorační péči o ty, kteří tam přijíždějí: monsinora Aldo Cavalliho. Tento diplomat (dříve nunciem v Angole, Čili, Kolumbii, Maltě a Holandsku) před několika dny navštívil Španělsko na pozvání prezidenta biskupské konference, kardinála Juana Joséa Omelly a předsedy Základny Medžugorského centra Oriola. Aleteia ho při té příležitosti požádala o interviuw:
V jaké fázi je zkoumání medžugorských zjevení?
Ve Vatikánu existuje mezinárodní komise, která již delší dobu toto dění zkoumá. Protože je mým úkolem prověřovat jestli vše dobře funguje v pastoraci doposud nevím přesně v jaké fázi vyšetřování je. Ale pro mne je zásadní, že Medžugorje ještě před 42 roky nebylo nic kromě kopce. Tehdy začal fenomen, duchovní hnutí, které je stále ještě živé.
Jak se to projevuje?
Poutníci přijíždějí ze všech končin světa: z Australie, Koreje, Číny, Kolumbie... To je něco neuvěřitelného. Proč se z milosti Boží stalo toto místo místem milosti? To ješte nevíme. Co máme dělat? Spolupracujme na tom, aby toto místo bylo i nadále místem milosti: bez sponzorů, bez postranních zájmů, bez hospodářských záměrů... Je velmi důležité, aby to tak zůstalo i nadále.
Vy znáte ne jen místo, ale celý „medžugorský fenomen“. Jaké  důsledky jsou ve světě?
Je mnoho duchovních plodů. Lidé, kteří přicházejí se zpovídají ze svých hříchů, ale projevují i touhu po hluboké proměně života. O tom svědčí tisíce lidí z celého světa. Kdo se chce modlit a změnit život nachází v Medžugorji ideální místo pro získání mimořádných milostí. Kdo přijíždí sem kvůli turistice nenajde tady nic zajímavého. Takže nejčastější důsledky toho jsou, že kdo sem přijede, vrací se domů s jiným pohledem na život a milosti, které našel, žije dále v místě odkud přijel. A to je důležité. Máme i konkrétní případy, že lidé prohlašují, že se fyzicky uzdravili, mnozí na tom místě dostávají kněžské povolání nebo se rozhodnou, že budou žít zasvěceným životem, na druhou stranu vzniklo i mnoho rodin.
Je možné, aby se jednalo o podvod? Mohly by takové být takové plody, kdyby se nejednalo o autentické působení?
Podívejte, Bůh působí co chce a jak chce. Vím jenom, že toto všechno začalo před 42 roky, a místo, kde před tím nebylo nic je dnes místem čisté milosti pro každého kdo přijde. To je i moje vlastní zkušenost.
Znamená to tedy, že tato mise byla pro vás osobně něčím mimořádným?
Já zůstanu v Medžugorji. Konečně! [smích] Je něco co mne volá, abych to udělal. Chodím do kostela, jako všichni ostatní; Večer slavím mši s kněžími, obvykle v chorvatštině... I to se mi velmi líbí. Dvě, tři hodiny proletí, bez únavy. To ne jen pro mne, ale i pro ostatní.
Zjevuje se Bohorodička v Medžugorji? Věříte, že se stále ještě v Medžugorji zjevuje nebo že se zjevila?
Abych na tuto otázku mohl odpovědět, musím počkat co k tomu řekne Komise.
Mohl byste snad říci vlastní názor na to o co se jedná?
[Pohleděl na nás s vážností a výrazem sebekontroly, ale současně i s úsměvem ] Jedno mi je zcela jasné: není pochybnost o tom, že je Medžugorje místem milosti. Proč je to tak, když se v Medžugorji dělá totéž co v jiných kostelích? Protože v Medžugorji je něco mimořádného.
Jaký vztah máte s údajnými vizionáři?
Já jsem všem přítelem a s nimi často hovořím: navštívím je nebo oni navštíví mne, domlouváme se téměř o všem... Jsme přátelé.
Myslíte, že říkají pravdu, že vidí Pannu Marii?
Já s nimi jako se všemi svými přáteli mluvím o mnohém: o rodině, každodenních záležitostech, zdraví... Ale s nimi nemluvím o zjeveních. Pro mne je důležité, že jsou normální lidé. Při autentických zjeveních to vždycky tak bývá. Fatima? Tři normální děti. Bernadeta v Lurdech? Velmi normální dívka. San Juan Diego, v Guadalupe? Všechno normální, vždycky. Jaká byla sama Panna Maria? Člověk otevře Evangelium a vidí, že to byla normální dívka z Nazareta, která se jako každá jiná chtěla vdát... Ale, v každém z těch případů, co se stalo potom už normální nebylo... Přirozeně, Bůh intervenuje. Vždycky kde chce a s kým chce. A osoba je vždy vylekaná, jako i Maria a vždy následuje nějaká mimořádná cesta. Vidíme, že v Medžugorji je to také tak.
Před několika týdny vytvořil Vatikán novou skupinu na zkoumání údajných nových mariánských zjevení. Proč?
Protože je mnoho zjevení a všechny jevy musíte dobře prozkoumat: zjevení, zázraky... Musíme mít stejná kriteria při zkoumání, abychom pomohli lidem, kteří slyší, že jedni mluví jedno a druzí něco jiného. Musí někdo říci: Tohle je něco duchovního a to druhé ne.
A co si myslí o Medžugorji papež František, který vás tam vyslal?
Papež František je s Medžugorjem velmi spokojený, protože je to místo modlitby. Je šťastný.
Co myslíte, že se stane s Medžugorjem v příštích letech?
Nikdo nezná budoucnost. Tedy to co nyní musíme udělat je spolupráce s milostí. Dnes, kdo se tam jde modlit ten vstupuje na místo milosti. Lidé se nikdy neunaví z toho být tam, chodit ke zpovědi, jít na mši. V létě se udržují duchovní obnovy pro mladé, které jsou ojedinělé ve světě. Ale současně, všechno vypadá normálně a nic není neobyčejného. Mše je sledována se zbožností a adorace s úctou. Růženec a Křížová cesta stejně tak. Lidé se chodí modlit na kopce a stejně tak rozvážně. Proto musíme na tom spolupracovat, aby tomu tak bylo i nadále: místo čisté milosti, bez postraních zájmů.
                     (Přeloženo z Medjugorje-info.com, zkráceno)