Apoštolský vizitátor Henryk Hoser zesnul

14.08.2021 11:48

V pátek, 13. srpna 2021,

 v předvečer svátku jednoho z nejznámějších světců polského národa, Maxmiliána Kolbeho,  

zesnul Apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Henryk Hoser.

Arcibiskup Hoser byl v poslední době hospitalizován na intenzivní jednotce kardiologického oddělení nemocnice ve Varšavě (Polsko), kde také zemřel.

Pokoj věčný dej mu Pane, a světlo věčné ať mu svítí!

( O jeho zdravotních problémech vlivem koronaviru a očkování proti němu jsme vás informovali již dříve.) 

O jeho pohřbu budeme informovat později.

------------------------------------------------------------------

Papež František jmenoval 31. května 2018 ardcibiskupa Henryka Hosera, penzionovaného biskupa Varšavy-Praha v Polsku, apoštolským vizitátorem pro farnost Medžugorje, na neurčitou dobu a ad nutum Sanctae Sedis. Tato jeho funkce následovala, po misi zvláštního vyslance Svatého Stolce pro farnost Medžugorje, která byla arcibiskupu Hoserovi svěřena od 11. února 2017.

Mons. Henryk Hoser se narodil ve Varšavě (Polsko) 27. listopadu 1942. Byl členem společenství Palotinců. V mládí studoval medicínu, a určitou dobu působil jako lékař a asistent na Lékařské akademii. V roce 1969 vstoupil k Palotincům, a 16. června 1974 byl vysvěcen na kněze.

Potom se v Paříži učil francouzský jazyk, a zúčastnil se kurzu tropické medicíny, aby se již v roce 1975 vydal jako misionář do Ruandy. Kromě plodné misionářské práce vykonával mons. Hoser i službu Apoštolského vizitátora v Ruandě, účastnil se mimořádné synody o Africe, a byl i ve funkci provinciála novězaložené palotinské provincie v Ruandě a Zairu, a byl i předsedou tamější Konference vyšších řeholních představených.

Po návratu do Evropy, od roku 1996 byl provinciálem francouzské palotinské provincie, a od roku 2004 rektorem kanceláře svého společenství v Bruxellesu. 22. ledna 2005 byl jmenován titulárním biskupem Tepelty a stal se pomocným tajemníkem Kongregace pro evangelizaci lidu a předsedou Papežských misijních děl.

Biskupské svěcení přijal v Římě 19. března 2005. Papež Benedikt XVI. ho 24. května 2008 jmenoval arcibiskupem Varšavsko-Pražským. Při polské biskupské konferenci konal různé funkce, a byl členem Biskupské synody o rodině roku 2015.

A konečně ho Svatý Otec, papež František 11. února 2017 jmenoval Zvláštním vyslancem Svatého Stolce pro Medžugorje, a 31. května 2018 apoštolským vizitátorem pro farnost Medžugorje, na neurčitou dobu ad nutum Sanctae Sedis. (medjugorje.hr)