Apoštolský nuncius v Albánii navštívil Medžugorje

05.04.2022 13:28

Mons. Luigi Bonazzi, apoštolský nuncius v Albánii předsedal při večerní mši svaté 4. dubna 2022. v Medžugorji za koncelebrace apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje arcibiskupa Aldo Cavalli, arcibiskupa metropolity arcibiskupství Tirana-Drač v Albánii, mons. Arjana Dodaja a dalších šesti kněží.

Na počátku arcibiskup Bonazzi řekl, že je mu velmi milé, že zde v Medžugorji může poprvé slavit eucharistii. Při pozdravu věřících a koncelebrantů zdůraznil, že jsou přátelé s arcibiskupem Cavalliem a dokonce pocházejí ze stejného místa.

''Prožíváme pondělí pátého postního týdne. Přibližujeme se ke Vzkříšení a víme, že první dar vzkříšeného Ježíše je mír. Máme potřebu, aby nám Královna míru darovala mír. Ve společenství  s celou Církví prosíme o dar víry a míru'', řekl mons. Bonazzi v úvodu do mešní slavnosti.

Mons. Bonazzi ve své homílii obrátil pozornost ke čtení z Knihy proroka Daniela, který ''nám vypráví o ženě, která je přistižena – o Zuzaně. Obvinili ji z něčeho při čemž se nemůže bránit, a jaká je její reakce?'', ptal se arcibiskup Bonazzi.

''Nehledá lidský způsob jak by se uchránila potíží, pozvedá oči a obrací se k Pánu. Říká Mu: 'Ty víš, že jsem nevinná, pomoz mi'. To je křesťanský postoj, když na náš život náhle dolehnou potíže, které nedokážeme řešit. Křesťanský postoj, především, je pohlédnout vzhůru, k nebi, k Bohu. Vložit svoji důvěru v Pána a vidět co nám On chce říci'', řekl arcibiskup Bonazzi a obrátil pozornost i na válku v Ukrajině. Zdůraznil, že jsme všichni  zasaženi tou velikou tragedií a že všichni trpíme tou válkou.

''I Rusové tím trpí, protože zlo působí zlo zvláště tomu, kdo ho páchá. Jeden hlas, který stoupá k nebi říká 'Pane, pomoz nám', myslím zejména hlas papeže Františka, který od samotného počátku mocně promlouvá za zastavení této války, ale neobrací se jen na politiky. Obrací se prvořadě k Pánu a prosí i nás, abychom to i my činili. Milost a dar míru je mnohem větší než všechno to co si přejí politici. I my se sjednoťme, jako Zuzana, s papežem Františkem a modleme se, aby nám Pán pomohl. A tento čas, který nás připravuje na slavnost Vzkříšení ať nám pomůže, abychom všichni žádali dar míru. Snažme se i my podílet v tomto boji, který je bojem o mír'', jsou slova, kterými svoji homilii uzavřel  arcibiskup Bonazzi.

 (přeloženo z medjugorje.hr)