Aktuální upozornění na podmínky při cestování do Medžugorje a zpět

20.05.2021 14:30

Přes hranici Bosny-Hercegoviny přejet můžete s negativním PCR testem na KORONAVIRUS ne starším než 48 hodin. (NELZE NAHRADIT POTVRZENÍM O OČKOVÁNÍ -antigenním testem, lékařským potvrzením o prodělání Covidu-19). Vstup je povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

-----------------------------------------

PŘI NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

 

Sdružení turistiky, hoteliérů a ubytovatelů Medžugorje (UTHIS) které bylo založeno před několika měsíci za účelem usnadnit poutníkům příjezd do Medžugorje, vybojovalo jednu důležitou bitvu: podařilo se, zorganizovat, aby poutníci i turisté mohli získat potřebné testy na koronavirus u ambulance Maltézských rytířů, na velkém parkovišti za medžugorským farním kostelem  sv. Jakova.

 

( Sdružení ubytovatelů žádá všechny vlastníky pensionů, aby po příjezdu poutníků do jejich objektů poslali jména a příjmení poutníků na email covid19dzcitluk@gmail.com, s uvedeným dnem odjezdu poutníků, tedy aby tak předem domluvili den testování. To proto, aby se pracovníci Domu zdraví v Čitluku, kteří budou odebírat vzorky mohli připravit, aby nedocházelo k nepotřebnému návalu a nedorozuměním.  )                                                                          (přeloženo z Medjugorje-info.com)

Ceny za testování poutníků a turistů, kteří v této sezoně budou odjíždět z Medžugorje. 

Cena rychlého antigenního testu je 32 KM (konvertibilní marky – měna Bosny Hercegoviny), což je asi 17 €. Při návratu do ČR budete potřebovat antigenní test ne starší než 24 hodiny, který budete muset na požádání předkládat na hranici. (případně PCR test za 43€ v ČR ne statší než 72 hod.)

čtěte dále:

 

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

Zároveň každý cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku.  Toto potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

Po příjezdu do ČR jsou všechny osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve 5 dní po příjezdu. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).                                                                   (převzato z webu Ministerstva zahraničních věcí ČR)

19.-27.6.   40. výročí mariánských zjevení v Medžugorji

 

 
Další termíny zveřejníme později. Situace se stále vyvíjí. To co přijde ví jen Pán!
Další informace na tel. 00420 604 11 99 31.