Aktuální povzbuzení fra Jozo Zovka (bývalého medžugorského faráře v době počátku zjevení)

10.04.2020 16:40

Fra Jozo Zovko z Hercegovské františkánské  provincie „Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie“ sděluje svoje mystické vnímání této svatopostní doby a celé krizové situace.

- Jsme ve svých rodinách, ve svých domech a říkají nám 'vraťte se domů, buďte doma.' Jak já vidím tu myšlenku národního civilního štábu? 

Takto: můj domov je moje rodina. V encyklice 'Gaudium et spes', církev jednu celou kapitolu věnuje radosti a naději, věnuje manželství, rodině a člověku. Manželství je svaté, vyvýšené, říká že Pán Ježíš přichází ve svátosti manželství a zůstává. Vtělením dává manželským partnerům schopnost, aby to prožívali. Je politováníhodné, že se někdy stane i Jidášova zrada. Dnes vidíme a slyšíme o sporech v rodinách, o násilí v manželství.

Když se my, jako kněží ptáme: modlíte se? Lidé nám odpovídají: 'Nemodlíme. Táta se zlobí.' To jsou bolestné odpovědi. Teď tedy jděme domů, abychom napravili Jidášův polibek na tvář. Jděme prokázat lásku, projevit toleranci, trpělivost – vyzval fra Jozo.

Dále fra Jozo povzbuzuje, že máme Boha dávat na první místo, naslouchat Božímu slovu a žít Eucharistii.

Rodina, která se sytí Ježíšem, roste v lásce. Láska se ničím nemůže nahradit. Když v rodině vyhasne láska, všechno se hroutí. Bůh je láska. Mezi muže a ženu Bůh vrhá svoje světlo skrze kříž Kristův. 

Tedy, když krizový štáb říká, že se máme vrátit domů, pak je to hlas Boží. Toto jsou dny obrácení, dny slzí. Začněme dnes opravdu se vracet ke svému Bohu – vzkazuje fra Jozo.