Aktualizace sekce MODLITBY... MODLITBA K PANNĚ MARII za RODINY

03.05.2014 10:28

Maria, Matko a Přímluvkyně naše, odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět.

Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káni Galilejské, tak pomoz i rodinám ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry. Něžná Matko, pomocnice křesťanů, prosíme Tě, odevzdej nás všechny svému Synu Ježíši Kristu, který vše činí nové. 

Dej, aby mezi manžely, bratry a sestrami, opět zavládl mír, odpouštění, láska, vzájemná úcta a  radost. Abychom se všichni společně vrátili k prameni živé vody a začali žít pod Božím pláštěm milosti. Královno rodin, ochraň nás od každého zla a veď nás všechny k Nejsvětějšímu Srdci svého Syna Ježíše, našeho Spasitele a Vykupitele. Amen.