Abyste si mohli naplánovat čas ke sledování Programu online kongresu o plodech Medžugorje v čínsky hovořících zemích

16.10.2021 13:09

Informační Centrum Mir Medžugorje nyní organizuje třetí on-line kongres o plodech Medžugorje. Tentokrát v zemích, kde se hovoří čínsky (kantonsky a mandarinsky), pod názvem ''Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno'' (Mt 7,7).

Kongres se bude konat 30. října 2021. Začne v 10 hodin našeho času. Nabízí katecheze, svědectví a medžugorské písně. V programu promluví biskupové, kněží, medžugorští svědci, poutníci...

Detailní program:

10:00 ÚVODNÍ MINUTY - ZAHÁJENÍ KONGRESU
Medžugorská hymna "Došli smo ti, Majko draga" + Pozdravy a modlitba

10:15 KRÁTKÝ ÚVOD DO POCHOPENÍ A ŠÍŘENÍ MEDŽUGORJE MEZI ČÍNSKÝMI KATOLÍKY Z RŮZNÝCH ZEMÍ

10:30 Mons. LUIGI PEZZUTO, apoštolský nuncius pro BiH v Sarajevu
Přednáška

10:40 DORATHY LUI
Milost, kterou jsem dostala v Medžugorji zachránila moje manželství

11:00 fra MILJENKO ŠTEKO, provinciál Hercegovské frantičkánské provincie a předseda Unie Menších bratří Evropy (UFME)
Přednáška: Modlitba srdcem

11:15 S. JANE SHENGYAN
Svědectví o duchovním povolání

11:30 JAKOV ČOLO

11:40 FAMILY OF CHIU (BOSTON, BERNICE, VELDA)
Zážitky z návštěvy Medžugorje

11:45 CHRISTINA I DOMINIC LAU
Založení "Medžugorského centra" v Kanadě

12:05 MARIJA PAVLOVIĆ- LUNETTI

12:15 ĐAKON ROBIN CHEUNG
Zážitky z Medžugorje a přijetí povolání k jáhenství

12:35 HUBERT LIEBHERR, ředitel Medžugorského Informačního centra pro německy mluvící oblasti

12:40 ORIOL VIVES, vedoucí fondace "Centro Medjugorje" pro španělsky mluvící oblasti

12:50 FRA MARINKO ŠAKOTA, medžugorský farář
Přednáška: Jak se modlit?

13:00 FAMILY OF CHIN (PETER, LUCY, AGNES), organizátor poutí a jeho rodina
O plodech Medžugorje v jejich životě

13:20 IVAN DRAGIĆEVIĆ

13:40 O. FRANCIS CHING, KNĚZ A ČLEN SDRUŽENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Duchovní přítel poutí do Medžugorje

13:50 HALINA IP
Svědectví o obrácení skrze medžugorská poselství

14:05 FRA DANKO PERUTINA, hercegovinský františkán a mariolog
Přednáška: Význam modlitby růžence v rodině

14:20 PIERRE LEONG
Osobní obrácení, iniciátor 3 hodinové modlitby podle vzoru večerního modlitebního programu v Medžugorji

14:40 FAMILY OF YAU (CHEUK YIN, ANISSA, SCHOLASTIC, MAGDALENE)

14:50 SHERMAN LUK, zakladatel bendu TOUCH se kterým organizuje klanění ve farnosti a Festival mladých

15:15 MARK CHEUNG
Medžugorský poutník z Hong Kongu

15:20 FRA SLAVKO BARBARIĆ
Fra Slavkova návštěva Hong Kongu, Macau a Tajvanu

15:30 ANTHONY CHAN
O svaté eucharistii, modlitbě srdcem, jak slavit mši srdcem

15:45 ANTHONY MAN
Posledních 15 roků jezdí na pouť z Toronta do Medžugorje, jeho cesta obrácení a plody

15:55 EMILY CHAN
Obrácení hudbou

16:05 ANDREW CHENG
Svědectví o manželství a rodině, které byly zachráněné díky Panně Marii

16:10 BISKUP JOSEPH HA CHI- SHING, pomocný biskup Hong Kongu
Přednáška : Modlit se srdcem

16:30 ĐAKON PAUL MA
Svědectví o duchovním povolání

16:45 Fr. PETER LEUNG
Interview s knězem, který je jedním z největších šiřitelů Medžugorje v Hong Kongu

17:00 VEČERNÍ MODLITEBNÍ PROGRAM Z MEDŽUGORJE V PŘÍMÉM PŘENOSU
17:00 Radostná a bolestná tajemství růžence
18:00 Mše svatá
19:00 Eucharistické klanění

ZÁVĚR KONGRESU!