80. výročí dostavení kříže na Križevaci

14.03.2014 14:38

(www.medjugorje.hr)

Právě dnes tohoto roku je to plných 80 roků co byla dokončena výstavba kříže na Križevaci a byla pod tímto křížem slavena první mše svatá. Výročí bud oslaveno tak, že v pátek, 14. března se bude konat modlitba Křížové cesty na Križevaci, a v neděli, 16. března při mši svaté v 11 hodin si budeme připomínat ty, kteří kříž vystavěli. Po nedělní večerní mši v 19 hodin bude organizována Slavnostní akademie na které bude promítnut dokumentární film o Križevaci.  Farníci farnosti Medžugorje osud svůj, svých rodin i své farnosti spojovali s Kristem a s křížem. Všechnu svoji lásku ke Kristu ukřižovanému vložili do 14 metrů vysokého betonového kříže na kopci Šipovaci, který se pne na jižní straně farnosti. Vystavěli kříž se záměrem, aby každý člověk, který vstupuje do farnosti úmyslně nebo neúmyslně, poznal hlavní charakteristické znamení lidí, kteří zde žijí. Rozhodli se při příležitosti 1900. výročí Kristovy smrti jedním viditelným znamením prokázat ke komu patří.