„61 milion hladových dětí potřebuje naši pomoc“

28.10.2017 15:58

 

V Medžugorji je v těchto dnech na děkovné pouti mezinárodní rodina „Maryś meals“ (Mariiných jídel). Všichni se sjeli, a v pondělí 9.října si připomněli 25. výročí humanitární práce zakladatele Mariiných jídel Magnusa MacFarlane-Barrowa.

 

 Mariina jídla jsou nazvána podle Panny Marie, Ježíšovy Matky, a jsou plod Medžugorje. Magnus ještě jako teenager, v roce 1983 s bratry a sestrami putoval do Medžugorje, které změnilo život jeho rodiny. Sledoval na televizi hrůzné scény z války v Bosně a Hercegovině. V roce1992 se rozhodl s bratrem dovést humanitární pomoc a tak začal příběh, který přerostl v Mariina jídla a změnil život více než milionu dětí ve světě.

Marina jídla každodenně poskytují teplé jídlo hladovým dětem v nejchudších zemích světa. Pro většinu dětí je to i jediné jídlo denně, které mění jejich život, uspokojuje potřebu stravy, ale umožňuje i docházení do učebny a vzdělání, které je zítra může zachránit od chudoby.

Tedy, 15€ stačí, aby se jednomu dítěti v chudých zemích světa zajistilo denní jídlo po celý rok a umožnilo vzdělání.

 

Magnus a jeho manželka Julie vystoupili v programu Radiostanice „Mir“ Medžugorje.

 

„Mariina jídla jsou překrásný dar, který jsme získali od Boha. Když nejsme zakořeněni v modlitbě a Boží lásce, nemůžeme udělat nic významného. Proto jsme se vrátili sem na toto velké výročí. Skutečně věřím, že jsou Mariina jídla plodem Medžugorje. A zatímco cestuji po mnohých částech světa, díky Mariině přítomnosti, je svět mnohem lepší, řekl Magnus a dodal, „Mary's Meals není organizace, je to rodina.Zvláštním způsobem se takto cítíme, když jsme zde v Medžugorji“. Dnes více než milion a dvě stě tisíc dětí přijímá Mariina jídla v 15 různých zemích. A všechno začalo v Malavii v roce 2002.Většinu práce vykonávají dobrovolníci. V samotné Malavii je to více než 80 000 lidí, kteří vaří a servírují jídlo. Mariina jídla vzešla z chatrče mého otce. I dnes o 25 roků později stále ještě působíme v té stejné boudě, protože chceme působit v duchu chudoby. Lidé nás dotují, abychom krmili děti, a ne, abychom budovali velebné stavby. Probíhají přípravy na přidělování Mariiných jídel v Etiopii. Cítíme štěstí i z toho. Protože děti opravdu hladovějí. A celé hladové nás očekávají. Jdeme dál. Prosím vás, modlete se za naše poslání i za všechny, kteří se podílejí na naší činnosti. Vždycky, když jsme dělali tuto práci jsme si přáli uctívat tak naší Matku, aby nás všechny vedla ke svému Synu,“ řekl Magnus MacFarlane-Barrow pro Radiostanici „Mir“ Meugorje.

Já jsem byla zdravotní sestra. A když tady začala válka přišla jsem pomoci. Chtěla jsem tu zůstat a pomáhat. Bylo mi 16 roků. Ale Bůh měl jiný plán. Poznala jsem tady Magnuse. A můj život se proměnil. A jsem hrdá  na Mariina jídla. Celá rodina je hrdá a šťastná, říkala Julie, Magnusova manželka. Děkujeme Bohu za každé nasycené dítě. Víme, že kvůli hladu 61 milionů dětí nechodí do školy. My opravdu věříme, že můžeme pomoci každému dítěti. Záleží na tom kolik se modlíme a zůstaneme věrní tomu k čemu nás Panna Maria vyzývá, dodává Julie. (medjugorje.hr)