6. Mezinárodní duchovní obnova PRO ŽIVOT

13.05.2018 14:56

 

6. Mezinárodní duchovní obnova pro život byla zahájena 9.května 2018 registrací účastníků asi ve 14 hodin. Duchovní obnova která je určena pro kněze a zdravotní personál, ochránce života, stejně jako modlitba za ty,  kteří ztratili dítě, kteří jsou zranění potratem, přirozeným potratem, za manžele, kteří chtějí děti, za pro-life aktivisty, za oběti rodiného násilí, rodiče samoživitele, těhotné ženy, bude trvat do 12.května 2018.

Na letošní duchovní obnově se shromáždilo asi 160 účastníků ze 14 zemí (Německa, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Litvy, Ukrajiny, Holandska, Maďarska, Irska a Česka.) Největší počet účastníků je, jako i na jiných mezinárodních seminářích, z východních zemí jako Ukrajiny, Litvy a Slovenska.

Tématem letošního setkání bylo: 'Žít z Božího slova - 'Tehdy jim otevře mysl, aby rozuměli Písmu' (Lk 24, 45)'.

Přednášející na této duchovní obnově byl fra Damir Pavić, ofm, člen františkánské provincie Bosny Srebrene. Fra Damir má již dlouho intimní vztah k medžugorské mariánské svatyni, protože sehrála   klíčovou úlohu v jeho touze po kněžství jako i při těžké cestě k němu. Do Medžugorje často přijíždí jako poutník, ale účastní se také duchovních programů farnosti. Vode duchovní cvičení pro kněze a též duchovní obnovy po farníky v Bosně a Hercegovině  i v zahraničí. (medjugorje.hr)