5. den MLADIFESTU večerní mši svaté předsedal kardinál Puljić: Všechno co hledáte najdete u Ježíše.

10.08.2020 17:43

Při mši se sarajevským kardinálem Vinkem Puljićem koncelebrovali apoštolský nuncius v BiH, arcibiskup Luigi Pezzuto, apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser, provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenko Šteko, medžugorský farář, fra Marinko Šakota a ještě 61 dalších kněží.

Ve své homílii se kardinál Puljić zeptal přítomných: ''Co tebe přivedlo na tento Mladifest v takovéto situaci?'' Řekl, že někdo by jistě odpověděl, že slyšel od druhých, že se na tomto Mladifestu člověk setkává s Bohem a zažívá Boží blízkost. Proto jsem přišel.'' Věřím, že mnozí z vás si právě to přejí. Možná někdo řekne i :''Jsem prázdný. Mám prázdnou duši. Přišel jsem si naplnit životní akumulátor, abych se mohl vyrovnávat s životními nároky.'' Někdo možná řekne: ''Přecpal jsem se vším možným a ztratil jsem sám sebe. Přišel jsem najít sám sebe a Boha v sobě'', řekl kardinál Puljić, a potom citoval i slova sv. Augustina: ''Všude jsem Tě hledal, Bože, a Ty jsi byl ve mně, a já byl mimo sebe.''

Kardinál Puljić uvedl i jiné důvody proč se jezdí do Medžugorje: vyzpovídat se, najít mír v duši, poznat člověka jako průvodce na cestu životem, poznat nakolik jsme ochotní se obětovat … Někteří řeknou, že je ''ubíjí polovičatá víra a proto přišli, aby je Panna Maria vedla k Ježíšovi.

''Všechno co hledáte najdete u Ježíše. Maria nás tam povede. Proto i to poselství letošního setkání ´Přijďte a uvidíte'. Ne vidět očima, ale přišel jsem vidět srdcem. Přišel jsem vidět vírou. Koho? Vzkříšeného! Jediný On může dát odpověď na naše životní otázky. Všechno hledání, všechna technika, všechny vědomosti, všechny dovednosti… nemohou dát to co Ježíš dává: 'Pokoj svůj vám dávám'. 

Proto je velmi důležité, abychom se naučili od Marie jak Boží Slovo poslouchat, slyšet, přijímat a žít, řekl  kardinál Puljić, který mladým vzkázal, že toho ve svém rozvoji zdědili mnoho deformovaného. Deformovanost např. je že je potřeba žít tak, aby se netrpělo. Nikomu v životě se nepodařilo, aby netrpěl. Kříž je naše identita a té se učíme. Jestli vás zatížili deformacemi, honbou po požitku a konzumaci…, abyste dokázali svým rozumem najít cestu, pak tou cestou je Ježíš: 'Já jsem Cesta, Pravda a Život'. Svým srdcem se rozhodněte pro ten život. Svým duchem obejměte Vzkříšeného a nebojte se života. Takoví lidé jsou schopní rozvíjet budoucnost. Zbabělci budovat nejsou schopní budovat budoucnost. To mohou jen lidé, kteří jsou ochotní k oběti, a to se učí ve škole kříže. Proto, drazí mladí, jestli chcete rozvíjet budoucnost dovolte Marii, aby vás vedla k Ježíšovi. Abyste slyšeli to, co On vám vzkazuje. Pojď a dívej se! Pojď a dívej se, ne očima pozemskýma očima, ale očima víry. Přijď a dívej se až se vrátíš domů ať i druzí vidí, že jsi se setkal s Bohem, že jsi našel Boha, že tě Maria Matka k Němu vede, ať si druzí začnou přát prožívat co prožíváte vy, řekl kardinál Puljić a dodal jak se raduje, že se dnes večer může modlit za přímluvu Panny Marie a jako pastýř povzbuzovat mladé a říci jim: Nebojte se života!

''Tento Mladifest, který se koná po 31 té ať ve vás povzbudí tu víru, že měníte svět, protože jste se rozhodli pro vzkříšeného  Krista. Ať vás na té cestě chrání  naše Matka Maria, Amen'', to jsou slova, kterými poslední homílii Mladifestu uzavřel kardinál Puljić. Nadšení mladí mu děkovali dlouho trvajícím aplauzem, což znamenalo, že jeho slova slyšeli a chtějí podle nich pokračovat dále žít. (přeloženo z medjugorje.hr)