4. mezinárodní pouť osob s invaliditou

14.06.2015 14:46

V Medžugorji dnes v poledne skončila v pořadí již 4. Mezinárodní pouť osob s invaliditou, která se konala pod heslem: „V Mariině škole”. Podnětem pro organizaci tohoto setkání je mnohaleté putování s. Rastislavy Ralbovsky se společenstvím osob se zvláštními potřebami z Đakova. 

I tento rok je s. Rastislava v Medžugorji. O počátcích poutí řekla: „Nesmíme zapomenout, není to můj podnět, protože sem do Medžugorje přichází Panna Maria a ona zve. Já jsem jenom zaslechla někde v srdci tu potřebu a tak jsem začala trvale přicházet od roku 1998. A to další je všechno její dílo. To je veliká věc co dělají medžugorští farníci, že nás takto otevřeným srdcem přijímají do svých domovů a všechno poskytují zdarma. Jinak by to nebylo možné uskutečnit. Finančně bychom to nedokázali. Děkuji jim."  

(www.medjugorje.hr, mírně upraveno)