38 poutníků z ostrovů Walis a Futuna

06.03.2016 13:11
 
(www.medjugorje.hr)

P. Fatauli Amasio  pochází z malé země, přesněji souostroví, které se nazývá Walis a Futuna. Ostrovy se nacházejí mezi Novou Kaledonií a Tahiti v Tichém oceánu a patří do zámořského území Francie. P. Fatauli připutoval se skupinou poutníků do Medžugorje. Je zajímavé, že obyvatelé ostrova vystavěli repliku medžugorského kostela sv. Jakuba a věnují velikou zbožnost Panně Marii. 

P. Fatauli říkal, že je z diecéze, kde působili misionáři jedné kongregace z Francie, kteří přinesli i jazyk: „A zvláště je známý misionář z 19. století, který byl i kanonizován. To je  sv. Petar Chanel. A jakmile přišli misionáři té kongregace hned zasvětili ostrov Blahoslavené Panně Marii. A tak se rozvinula zvláštní zbožnost k Blahoslavené Panně Marii. Zvláště se zdůrazňují mariánské slavnosti, a proto mají lidé velký zájem o medžugorské otázky“, říká p. Fatauli, který dodává, že o Medžđugorji slyšel v devadesátých letech: „Pro všechny bylo důležité přijet do Medžugorje, protože mezi lidem je velmi silná víra ve zjevení v Medžugorji. Teď nás přijelo 38 poutníků. Pouť jsme začali ve Francii, pak jsme odjeli do Svaté země, pak do Medžugorje a dále jedeme do Říma. Většina poutníků říká, že v Medžugorji obzvláště cítí žár modlitby, a to je mi velmi milé. I mne v Medžugorji silně dojímá modlitební žár, který jsem pocítil, a nejvíce to, že se celá farnost chodila modlit růženec. Tady je víra hluboce zakořeněná v lidu, a to bych chtěl přenést tam, kde žiji. Panna Maria nám zde připomíná to nejdůležitější v křesťanském životě, modlitbu, svaté svátosti, půst. Protože bez modlitby není možné žít blízkost Ježíšovu. Panna Maria nám připomíná, že máme být spojeni s Ježíšem Kristem. Jsme velmi dobře seznámeni se situací v Medžugorji. Dokonce se jedno farní společenství rozhodlo vystavět kostel, který je replikou medžugorského kostela. Tam  je celé mariánské centrum. To je místo, kam se jednotlivci i rodiny rádi přicházejí modlit v tichosti“, vyjádřil se p. Fatauli Amasio v programu radiostanice „Mir“ Medžugorje.