32. výročí mariánských zjevení

28.06.2013 14:09

(Přeloženo z www.medžugorje.hr)

32. výročí mariánských zjevení jsme v Medžugorji oslavili v úterý 25. 6. 2013. Kromě poutníků z Chorvatska a Bosny-Hercegoviny byly v Medžugorji i větší organizované skupiny poutníků z Anglie, USA, Irska, Kanady, Maďarska, Švýcarska, Rakouska, Německa, Koreje, Francie, Polska, Itálie, Ukrajiny, Japonska, Slovenska, Česka, Belgie, Portugalska, Brazílie, Slovinska a Rumunska.

Kromě obvyklými dopravními prostředky také značné množství poutníků přišlo pěšky, aby tak naplnili svoje sliby Královně míru a poděkovali za udělené milosti. Během dne ve farním kostele, na vnějším oltáři i v adorační kapli bylo slaveno 22 mší svatých. Mše svatá v chorvatštině byla slavena v 5, 6 ,7, 8, 9 a 11 hodin, a hlavní večerní modlitebně-liturgický program začínal v 18 hodin modlitbou růžence a pokračoval mší svatou v 19 hodin.
Večerní mši svaté na vnějším oltáři medžugorského farního kostela předsedal fra Miljenko Šteko, provinciál Hercegoviské františkánské provincie, za koncelebrace  s 220 kněžími. Mši svatou vigilie, 24. června v 19 hodin vedl fra Ivan Landeka za koncelebrace 153 kněží.

Ten den se konal i tradiční již 22. pochod míru od kláštera sv. Ante na Humci do medžugorského farního kostela, kterého se účastnilo několik tisíc poutníků.

----

Účastníky Pochodu míru uvítal před farním kostelem v Medžugorji fra Danko Perutina, krátkým eucharistickým klaněním a svátostným požehnáním.