Text zprávy vatikánské komise ( 3.část )

25.05.2017 17:20

Pastorační řešení

S vědomím, že medžugorští vizionáři nikdy neměli intenzivní duchovní vedení a též, že již dlouho nepůsobili jako skupina, schválila komise konec zákazu církevních poutí do Medžugorje.

Kromě toho 13 členů a odborníků, z nich celkem 14, hlasovalo za ustanovení „správy závislé na Svatém Stolci“ v Medžugorji a za proměnu farnosti v pontifikální svatyni. Rozhodnutí se zakládalo na pastoračních důvodech - péče o miliony poutníků, předcházení vytváření „paralelních církevních struktur“, jasný přehled o ekonomických otázkách – což neznamená uznání nadpřirozené povahy zjevení.

 

Prameny z Ruinieovy zprávy

Zpráva, kterou oceňuje i papež František, se vyjadřuje pozitivně o prvních zjeveních a méně pozitivně o oněch aktuálních a navrhuje proměnění kostela v „pontifikální svatyni“. Na Kongregaci pro nauku víry, která v roce 2016 jednala o fenomenu, bylo 13 hlasů ve prospěch rozpoznávání nadpřirozené povahy prvních sedmi zjevení v Medžugorji, jeden proti a jeden se zdržel hlasování, ten, který později nabídne konečnou odpověď. Většina hlasů, které se zdržely hlasování a pochybností, se pojí s fenomenem zjevení od konce roku 1981 až dodnes.

Toto jsou výsledky práce komise související s Medžugorjem, kterou v roce 2010 založil Benedikt XVI. Pod předsednictvím kardinála Camilloa Ruinia.

----

Připomeňme, že arcibiskup Hoser svoji zprávu předá do konce léta a potom papež vynese konečné rozhodnutí o statusu Medžugorje.

(medjugorje-info.com)