25. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí center míru, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem

02.03.2018 21:08

 

V Medžugorji dnes v poledne skončila 25. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních i charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem. Duchovní obnova byla zahájena 26. února. Setkání vedl medžugorský farář fra Marinko Šakota!

Téma setkání je: Žít z Božího slova „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“ (Lk 24, 45). Na duchovních cvičeních byl poněkud menší počet účastníků než v minulých letech, kvůli špatným polárním povětrnostním podmínkám, které vládnou v těchto dnech. Program každého dne byl naplněn modlitbou, přednáškami, klaněním.

Duchovní cvičení byla ukončena v pátek posledním setkáním sdílením zážitků a mší svatou.