24.Mezinárodní duchovní obnova pro kněze

12.07.2019 07:18

Od 8. do 13. června v Medžugorji probíhá duchovní obnova pro kněze z celého světa. Letos se jich na 24. duchovní obnovu na téma: "Následuj mne" sjelo do Medžugorje 346 z 32 zemí světa. Přednášejícími jsou fra Marinko Šakota, farář medžugorský, a Msgr. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor v Medžugorji. 

Tato setkání kněží světa se konají každým rokem v Medžugorji. Jejich organizaci zavedl fra Slavko Barbarić, který zemřel v pověsti svatosti v roce 2000 na Križevaci. Fra Marinko Šakota je duchovní žák fra Slavka Barbariće a i při této duchovní obnově pro kněze čerpá z myšlenek fra Slavka Barbariće.

Msgr. Henryk Hoser též promlouvá ke shromážděným kněžím. Ve své přednášce se zaměřil na myšlenku, aby kněží byli radostní...