21. seminář organizátorů poutních a modlitebních skupin a charitativních center

07.03.2014 14:25

(medjugorje.hr)

V Medžugorji byl 3. března registrací účastníků zahájen 21. seminář organizátorů poutních a modlitebních skupin a charitativních center souvisejících s Medžugorjem, kterého se od prvního dne účastní asi 250 účastníků ze 17 zemí: Itálie, USA, Anglie, Irska, Ruska, Lotyšska, Ukrajiny, Francie, Španělska, Koreje, Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Setkání charakterizuje téma "Hle matka tvá". Přednášejícím tohoto letošního semináře je fra Marinko Šakota, farář farnosti Medžugorje. Účastníci se kromě přednášek a rozhovorů s přednášejícím účastní i večerního modlitebního programu v medžugorském farním kostele, a přepokládá se také účast na kopci zjevení a na Križevaci. fra Marinko hovořil o tématu letošního semináře. Řekl, že Matka je nám dána a je s námi: „Ona nás vede, a to si chceme uvědomit, protože často zapomínáme, že Ona je tu. Ona je naše Matka, která nás vede a miluje, a proto ji máme poslouchat a následovat. Jako Ježíš řekl Janovi "Hle matka tvá"  tak máme i my znovu naslouchat, co nám Ona říká a vzkazuje. To je téma přednášek."