20. mezinárodní setkání kněží

07.07.2015 09:08

bylo zahájeno v Medžugorji 6.července večerní mší svatou, které předsedal medžugorský farář, fra Marinko Šakota. Jak prohlásil na závěr mše svaté - 20. kněžského semináře se účastní 400 kněží ze 23 zemí.

Velké procento představují kněží pravoslavní. Nejvíce je zde již tradičně kněžími zastupována polská církev. Mezi nejpočetnější skupiny se řadí i slovenští kněží.