20. Duchovní obnova manželských párů

11.11.2019 23:24

V Medžugorji skončila 20. Mezinárodní duchovní obnova pro manželské páry

„Pojď za mnou“ - Ve škole Panny Marie – je heslo  mezinárodní duchovní obnovy pro manželské páry, která se v Medžugorji konala od 6. listopadu.

Během čtyř dnů se kromě přednášek a rozhovorů účastníci účastnily večerního modlitebního programu, klanění Nejsvětější oltářní svátosti, modlitbě na Podbrdu a na Križevaci, zpovědi… Vedoucí duchovní obnovy byl medžugorský farář, fra Marinko Šakota.

Tato duchovní obnova byla zakončena v sobotu 9. listopadu děkovnou mší svatou, které předsedal  apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost  Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser. Ten ve svém kázání zdůraznil, že je povolání nás všech – stát se svatými, podle záměru Toho, který nás stvořil.

Mužům dal za vzor sv. Josefa, a ženám Blahoslavenou Pannu Marii. „Jestli nás Bůh stvořil jako muže, buďme muži! Buďme praví zodpovědní mužové, buďme mužové, kteří znají, co je zodpovědnost mužů, kteří znají, co je otcovství. Josef je pravý muž, on hledí na Marii, on dává pozor, on sleduje, co se s Ní děje... Stará se o Ní, protože Ona na svět přivede Ježíše, Božího Syna.

Stejně tak ať žena je pravou ženou! Tou, která umí rozvíjet, nejen biologické, ale i duchovní mateřství! Říká se, že je žena srdcem každého domu. Dům bez matky ztrácí svůj šarm. Matka je ta, která rozhoduje o příchodu dětí. Buďte jako Blahoslavená Panna Maria, buďte dobré, jako je Maria dobrá… Buďte krásné jako je Maria krásná… Někdo se Marie ptal: ''Proč jsi tak krásná''. Neuvěřitelná krása. Ona odpověděla: ''Krásná jsem, protože miluji!'' Buďme dobří a krásní a ať vám Bůh žehná'', vzkazoval ve svém kázání mons. Hoser.

Na letošní 20. jubilejní duchovní obnově bylo přes 400 účastníků z 18 zemí světa.(medjugorje.hr)