2. setkání medžugorské mládeže

01.05.2016 17:18

 V pátek 6. května se v Medžugorji bude konat Druhé setkání mladých z farnosti Medžugorje. V 18 bude mše svatá, kterou povede p. Ivan Ike Mandurić. Po mši svaté se ve Dvoraně Jana Pavla II., p. Ike, který je velmi známý a uznávaný  kněz právě pro svoji práci s mladými v Záhřebu, rozdělí s mladými o své drahocenné zkušenosti a současně se bude konat i velikonoční koncert. Prví setkání bylo 10. dubna. Iniciativa vzešla od mladých medžugorské farnosti a projevují přání aby se tato setkání konala jednou měsíčně.