2. MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ SEMINÁŘ PRO LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

29.01.2014 14:32

 

Téma: Duchovní obnova pro duši i tělo

 

2. Mezinárodní seminář pro lékaře a zdravotní personál

se bude konat v Medžugorji od 28. do 31. května 2014

Program

 

Středa, 28. května 2014

14.00 Registrace účastníků

17.00 Úvod do semináře

18.00 Večerní modlitební program: růženec, mše svatá

 

Čtvrtek, 29 . května 2014

9.00   Ranní modlitba

          Přednáška, svědectví

14.00  Modlitba na Križevaci

18.00  Večerní modlitební program: růženec, mše svatá

          Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

 

Pátek, 30. května 2014

8.00  Modlitba na Kopci zjevení

11.00 Přednáška, svědectví

12.00 Klanění Nejsvětější svátosti oltářní v tichosti

15.30 Přednáška, svědectví

18.00 Večerní modlitební program: růženec, mše svatá

Uctívání Kříže Kristova

 

Sobota, 31. května 2014

9.00  Modlitba

9.30  Přednáška

10.30 Zážitky účastníků

12.00 Závěrečná mše

 

Seminář povedou: o. Marko Glogović a fra Marinko Šakota

P. Kornelije Marko Glogović narozen r.1976 v Záhřebu. Po dokončení klasického gymnázia odchází do Polska, kde dokončil theologická studia na Papežské theologické Akademii v Krakově a stává se jáhnem. V r. 2002 je vysvěcen v záhřebské katedrále. V r.2003 založil Apoštolát pro život, duchovní hnutí, které se zakládá na modlitebních společenstvích. Vede farní modlitební společenství, je duchovní vůdce řeholních sester, vykonával službu tajemníka Chorvatské paulinské provincie, je duchovní vůdce Sdružení Gabrijel a zakladatel a vedoucí paulinského Centra pro nenarozený život - "Betlehem" a modlitebních společenství pro nenarozené "Treće srce". Momentálně vykonává službu Provinciála Chorvatské paulinské provincie.

 Fra Marinko Šakota se narodil v Čitluku r.1968. Základní školu navštěvoval v Čitluku, jakož i první třídu střední školy. Tehdy se rozhodl pro Františkánské povolání a nastoupil na Františkánský seminář ve Visoku. Tam dokončil druhou třídu gymnázia. Ostatní dvě třídy v Jezuitském gymnáziu v Dubrovníku, kde také maturoval.
Františkánský hábit oblékl 15. července 1987 na Humci, kde prožil rok noviciátu. Studia filozofie a theologie zahájil v Sarajevu na Františkánské theologii (1989 – 1990), pokračoval v Záhřebu na Jezuitském učilišti (1990 -1992), a ukončil ve Fuldě, v Německu r.1995, kde získal diplom. Věčné sliby složil na Širokom Brijegu v r.1993. Na jáhna byl vysvěcen v Záhřebu r.1996, a na kněze ve Frohnleitenu v r.1996. V první službě byl ve Františkánském klášteře v Innsbrucku, kde byl rok na výpomoc a dále jako duchovní pomocník ve Frohnleitenu, a jako kaplan v Augsburgu. V Mostaru byl kaplanem tři roky, a potom farářem v Gradnići sedm roků. Od září 2010 byl v duchovní správě v Medžugorji jako kaplan, a od r. 2013 je farářem farnosti Medžugorje.  

Seminář se bude konat v Nové Dvoraně v Medžugorji  od 28. do 31. května 2014. Příspěvek na výdaje za organizaci semináře je 40€ za osobu. Počet míst je omezený, proto vás prosíme, abyste se přihlásili co nejdříve. Přihlásit se můžete faxem: 00387 36 651 999  nebo e-mailem: seminar.marija@medjugorje.hr, (také adresa Moniky Štampfelové monikamed@seznam.cz. – pozn. překladatelky)

V zájmu organizace semináře a vaší jistoty, vás prosíme, abyste se považovali za zaregistrované na tento seminář teprve po přijetí potvrzující písemné odpovědi. Pokud jste odpověď nedostali, znamená to, že jsme nedostali vaší přihlášku a že nejste zaregistrováni. Mohli jste svůj e-mail zaslat na špatnou adresu a nebo máte virus a e-mailová pošta byla automaticky blokována. Proto se můžete považovat za přihlášené na seminář teprve, když jste dostali potvrzující odpověď.