1300 účastníků 3. setkání společenství spojených v koordinaci Obnova v Duchu Svatém v Medžugorji

27.04.2017 12:51

V Medžugorji se od 19. do 23. dubna konalo  setkání společenství, skupin, domovů modlitby a sdružení spojených v koordinaci Obnova v Duchu Svatém Chorvatska, za účasti společenství z Bosny a Hercegoviny. Jednalo se o oslavu 50ti let katolické charismatické obnovy v Chorvatsku a ve světě. O setkání  v programu Radiostanice  „Mir” Medžugorje hovořili Lordan Ljubenkov a Damir Zukan, národní koordinátoři Obnovy v Duchu Svatém. Pan Zukan řekl, že program setkání v Medžugorji se skládá ze dvou částí:

 „První je formační část, škola charizma. V té se prostě snažíme pracovat co nejvíce na formaci lidí, aby to mohli používat v každodenním životě. I papežové mluví o společenstvích, zvláště papež Jan Pavel II. – říkají, že jsou komunity společenství lásky a společenství lidí, a takový způsob formace nás učí, že si právě tohoto všímáme v každodenním životě. Jak v životě společenství tak i v životě každého člena. Druhou částí programu bylo svědectví společenství z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Sešlo se 1300 lidí z různých částí, a to je síla společenství. Co je specifické pro společenství Obnovy v Duchu Svatém je, že šíří milost vylévání Ducha Svatého, milost «křtu» v Duchu Svatém, protože tu milost potřebujeme, abychom tak ve svém každodenním životě žili to, co nám Bůh dává. Bez Ducha Svatého je těžké jít kupředu”, říká pan Zukan, který  se vracel i k prvnímu setkání v Medžugorji v roce 2015:  „Mnohá společenství konají samostatně poutě do Medžugorje a hledají duchovní osvěžení a sílu. A my jsme v modlitbě dostali pozvání, abychom ze všech stran přišli sem k Matce. První setkání shromáždilo kolem 65 společenství, a nyní je přítomno kolem 100 společenství. Ta setkání se rozrůstají rok po roce, protože lidé poznávají povolání ke společenství.”

Pan Ljubenkov zdůrazňuje, že je pro něj Medžugorje zvláštním místem míru, lásky, o čemž je tak prosté svědčit už čistě jen pro množství těch, kteří přicházejí hledat a nalézají Boží mír„... všechno to v modlitbě, vymodleno od Matky, která volá svoje děti, aby přišly a byly spolu. Je tolik  svědectví společenství i členů, která přinesla milosti v modlitbě v Medžugorji. Jako dítě jsem měl zdravotní problémy. S matkou, babičkou a tetou jsem přijel do Medžugorje a modlili jsme se za operaci, kterou jsem později podstoupil. Mnoho lidí později říkalo, že jsem díky modlitbám byl chráněn Matkou Marií. Cítím tu modlitbu Matky za mne. Medžugorje je zvláštní milost pro mnohé. My jsme měli štěstí ji poznat.”

Pan Zukan do Medžugorje jezdí na pouť již dvacet roků: „Když jsem tu byl poprvé, byl to zážitek setkání se zásahem Božím a s vnitřním mírem. Ten mír jako, když vás vede a volá, abyste se každou chvíli vraceli zpět. Medžugorje vnímám i skrze svůj osobní duchovní růst. Jak jsem se přibližoval Panně Marii a Bohu, tak jsem si také všímal věcí, které jsou velmi důležité pro Církev. Tady se lidé společně modlí v různých jazycích, slaví Eucharistii, účastní se adorací a jsou součástí toho společenství. Každým rokem se snažím tady prožít čas v tichu, a přijíždět též s rodinou.“(OBRÁZKY)